Вниз сторінки Назад SE “Zakarpatstandartmetrologia”
3, Tykha str, Uzhgorod, 88000, Ukraine
phone/fax #+38 0312 613019

e-mail: zdcsms@ukrpost.ua
 
 
Герб
  Вниз сторінки Вперед ДП "Закарпаттястандартметрологія"
Україна, 88000, м.Ужгород, вул. Тиха, 3
тел/факс: (0312)613019

e-mail: zdcsms@ukrpost.ua
 
Державне підприємство
"Закарпатський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"

Старт
Про нас
Метрологія
Сертифікація
Випробування продукції
Стандартизація та інформаційні послуги
Основні закони
Новини
Наші колеги
Контакти
Зворотній зв`язок


cертифікати


декларації


Щодо роботи Органу з сертифікації ДП "Закарпаттястандартметрологія" у сфері оцінки з відповідності

Фінансова звітність


Зразок листа для проведення метрологічної повірки

Про підприємства
ПРЕС-РЕЛІЗИ
Сертифікація

Сектор сертифікації продукції, послуг та систем управління ДП "Закарпаттястандартметрлогія" призначено в Українській державній Системі сертифікації УкрСЕПРО, як орган з сертифікації продукції, послуг та систем управління.

Орган з сертифікації продукції, послуг та систем управління призначено в Українській державній Системі сертифікації УкрСЕПРО.

Галузь призначення органу з сертифікації включає наступні види продукції, послуг та систем управління:

- харчова продукція та продовольча сировина;

- будівельні матеріали, вироби та конструкції;

- товари легкої промисловості;

- засоби мийні;

- засоби індивідуального захисту людей, що працюють;

- обладнання технологічне для харчової, м'ясо-молочної промисловості, підприємств торгівлі, громадського харчування та харчоблоків;

- обладнання металообробне та деревообробне;

- електропобутове й аналогічне обладнання та комплектувальні вироби;

- посуд з чорних і кольорових металів, фаянсу та скла;

- іграшки;

- тара й упаковка;

- послуги з тимчасового розміщення;

- послуги ресторанного господарства;

- послуги з ремонту та технічного обслуговування колісних транспортних засобів і їхніх складових;

- сертифікацію системи управління якістю;

- сертифікацію системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР).

Сертифікація зазначених видів продукції, послуг та систем управління проводиться на відповідність обов'язковим вимогам, які визначені законодавчими актами України щодо забезпечення життя та здоров'я людей, захисту їхнього майна, а також охорони навколишнього середовища.

Повноваження органу з сертифікації передбачають здійснення:

- сертифікації продукції (послуг), які виготовляються серійно, партій продукції, яку виготовляють на території України та за її межами або ввозять на митну територію України;

-атестації виробництва;

- визнання сертифікатів відповідності, що видані в країнах, з якими Україна уклала угоди про взаємне визнання результатів робіт із сертифікації;

- сертифікація систем управління якістю та безпечністю харчових продуктів (НАССР).

Сертифікаційні випробування продукції здійснюються в акредитованих у встановленому порядку випробувальних лабораторіях (центрах).

Орган із сертифікації забезпечує конфіденційність інформації про результати робіт з сертифікації, а також інформації та документації, яку надають під час проведення робіт із сертифікації та атестації.

В органі сертифікації працюють висококваліфіковані спеціалісти, в тому числі аудитори, атестовані у системі УкрСЕПРО.

Аудитори та фахівці сектору виконують роботи з сертифікації продукції на вітчизняних і на іноземних підприємствах, зокрема тісно співпрацюють з виробниками з Італії, Угорщини, Німеччини, Чехії, Хорватії, Словаччини тощо.

Діяльність органу з сертифікації спрямована на реалізацію державної політики у сфері підтвердження відповідності, підтримки вітчизняного виробника, захист споживача, його життя, здоров'я, майна та навколишнього природного середовища.

СТАНДАРТИЗАЦІЯ

В своїй діяльності з стандартизації фахівці сектору керуються Законом України "Про стандартизацію". Кваліфікований персонал здійснює:

- підбір нормативної документації за певним напрямком (тематикою);

- абонементне інформаційне обслуговування підприємств різних форм власності;

- виготовлення та розповсюдження офіційних копій нормативних документів, згідно з Агентською угодою;

- перевірку та перегляд технічних умов;

- консультаційну допомогу щодо системи НАССР - аналіз небезпечних чинників та критичні точки контролю виробництва харчових продуктів згідно із вимогами ДСТУ 4161, ДСТУ ISO 22000.

Сектор надає інформацію щодо:

- наявності, чинності та стану НД (ГОСТ, ДСТУ, ДСТУ ГОСТ, ДСТУ ISO, ДСТУ EN тощо);

- поставлення продукції на виробництво;

- принципів розробляння технічних умов;

- продукції, яку виробляють за технічними умовами в Україні, чинності, терміну дії, кількості змін технічних умов, власників оригіналів ТУ;

- кодів "ДКПП" згідно з Державним класифікатором продукції і послуг ДК 016:2010 (перехід кодів ДК 016-97 на коди ДК 016:2010);

- кодів "УКНД" згідно з Українським класифікатором нормативних документів ДК 004:2008;

- кодів "КВЕД" згідно з Національним класифікатором видів економічної діяльності ДК 009:2010;

- комплектування, користування та зберігання довідково-інформаційного фонду нормативних документів підприємств та організацій регіону.

Сектор сертифікації і стандартизації

Начальник сектору - ВАГІН Тетяна Михайлівна

вул. Тиха, 3,

м. Ужгород,

88000.

Контактні телефони: (0312) 617-555, (0312) 630-581

Вгору сторінки Назад Вперед Вгору сторінки
Державне підприємство “Закарпатський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” ©
15 березня 2017 року