Вниз сторінки Назад SE “Zakarpatstandartmetrologia”
3, Tykha str, Uzhgorod, 88000, Ukraine
phone/fax #+38 0312 613019

e-mail: zdcsms@ukrpost.ua
 
 
Герб
  Вниз сторінки Вперед ДП "Закарпаттястандартметрологія"
Україна, 88000, м.Ужгород, вул. Тиха, 3
тел/факс: (0312)613019

e-mail: zdcsms@ukrpost.ua
 
Державне підприємство
"Закарпатський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"

Старт
Про нас
Метрологія
Сертифікація
Випробування продукції
Стандартизація та інформаційні послуги
Основні закони
Новини
Наші колеги
Контакти
Зворотній зв`язок


cертифікати


декларації


Щодо роботи Органу з сертифікації ДП "Закарпаттястандартметрологія" у сфері оцінки з відповідності

Фінансова звітність


Зразок листа для проведення метрологічної повірки

Про підприємства
ПРЕС-РЕЛІЗИ
Новини
:: 12.07.2019 ::

Аудиторський висновок
щодо фінансової звітності ДП "Закарпаттястандартметрологія"

висновок

:: 02.06.2018 ::

Аудиторський висновок
щодо фінансової звітності ДП "Закарпаттястандартметрологія"

висновок

:: 14.08.2017 ::

Антикорупційна програма
Антикорупційна програма

:: 18.07.2017 ::

Аудиторський висновок
щодо фінансової звітності ДП "Закарпаттястандартметрологія"
висновок

:: 28.04.2017 ::

ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ ВСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ

ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ ВСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ

Підприємства всіх форм власності на багато питань можуть одержати відповіді у секторі сертифікації і стандартизації.

І. Пропонуємо інформаційно-консультативні послуги з питань:

- розробки, погодження та затвердження технічних умов на продукцію, процеси та послуги;

- застосування норм та положень нормативно - правових актів та нормативних документів, яким повинна відповідати продукція;

- постановки продукції на виробництво;

- впровадження у виробництво нових видів продукції;

- експертиза спожиткового, групового та транспортного маркування харчових продуктів та нехарчової продукції вітчизняного та закордонного виробництва;

- розповсюдження офіційних копій чинних НД.

ІІ. Надаємо кваліфіковану методичну допомогу з питань розроблення, впровадження та сертифікації систем управління, а саме:

--- Система управління якістю (СУЯ) відповідно до вимог стандартів ДСТУ ISO серії 9000

ISO 9001 входить в серію стандартів ISO 9000 - це міжнародні стандарти, що описують вимоги до системи менеджменту якості.

Національний стандарт, що відповідає ISO 9001, - ДСТУ ISO 9001 "Системи управління якістю. Вимоги". Residence Pian Del Sole

Особливість стандартів ДСТУ ISO серії 9000 в тому, що вони можуть бути застосовані будь-якими підприємствами та організаціями, незалежно від їх розміру, форми власності та сфери діяльності.

Без сучасних систем управління якістю підприємство не може вийти на міжнародний ринок.

Все частіше не тільки зарубіжні компанії, але і вітчизняні починають будь-які переговори з українськими партнерами тільки при наявності у них сертифіката відповідності.

Система управління якістю забезпечує впевненість замовників та споживачів в якості одержуваної продукції, а також поліпшує діяльність підприємства. Саме тому останнім часом наявність сертифікованої системи управління якістю є основною умовою участі у більшості тендерів і конкурсів.

СЕРТИФІКАТ ДСТУ ISO 9001 - офіційний документ, який підтверджує той факт, що підприємство дійсно працює відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001, а його система управління якістю відповідає всім необхідним вимогам .

---Система управління безпечністю харчових продуктів (СУБХП) на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000

З 20 вересня 2015 року набув чинності Закон України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів". Цей закон ще називають євроінтеграційним, оскільки він побудований на принципах та вимогах до безпечності харчових продуктів, які діють в ЄС.

Головною відмінністю нової редакції Закону є:

- новий підхід до контролювання всього ланцюга виробництва харчового продукту, що дозволить виявити загрозу на ранньому етапі та запобігти виробництву небезпечного продукту та, відповідно, потраплянню його до споживача;

- закріплення на законодавчому рівні у формі вимоги обов'язкового запровадження системи управління безпечності харчових продуктів на принципах ХАССП (лат. НАССР), а саме: "розробляти, вводити в дію та застосовувати постійно діючі процедури, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР), а також забезпечувати належну підготовку з питань застосування постійно діючих процедур, що базуються на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, осіб, які є відповідальними за ці процедури, під час виробництва та обігу харчових продуктів" (ст. 20 Закону).

ОС ДП "Закарпаттястандартметрологія" пропонує харчовим підприємствам:

- надати допомогу в частині виконання комплексу робіт з розроблення та застосовування процедур, що засновані на принципах НАССР;

- провести навчання персоналу з питань НАССР на базі вимог стандарту ДСТУ ISO 22000:2007 "Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга";

- для підтвердження того, що НАССР впроваджена, - пропонує провести роботи з сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР).

СЕРТИФІКАТ ДСТУ ISO 22000/НАССР - офіційний документ підтвердження безпеки продуктів, вироблених у харчовій галузі. Це, перш за все, "візитна картка компанії", яка гарантує системний аналіз небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР).

Основні переваги, які отримує організація від впровадження систем управління

-поліпшення діяльності підприємств, підвищення результативності процесів, які впроваджені на підприємстві;

- підвищення якості/безпечності продукції та її конкурентоспроможності;

- можливість вийти на європейський і міжнародний ринок, та працювати на ньому поряд з іноземними конкурентами "на рівних";

- підвищення ділової репутації підприємства, зміцнення довіри до фірмової марки і на цій основі - збільшення обсягів продажу продукції;

- одержання переваг під час проведення тендерів (конкурсів) на постачання продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч. для державних потреб;

- підвищення економічних показників діяльності (зменшення витрат на виправлення дефектів та витрат на виплату штрафних санкцій, зменшення повернень та відкликань продукції тощо);

- переваги під час одержання інвестицій, банківських кредитів, державних субсидій.

Відповідальність операторів ринку за недотримання вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів щодо гігієнічних вимог до харчових продуктів на всіх стадіях їх виробництва та обігу, у тому числі допущення до процесу виробництва та/або обігу харчових продуктів осіб, які мають протипоказання до роботи з харчовими продуктами і присутність яких на робочому місці може спричинити виробництво та/або обіг небезпечних харчових продуктів, - тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб - у розмірі від п'яти до восьми мінімальних заробітних плат; на фізичних осіб - підприємців - у розмірі від двох до п'яти мінімальних заробітних плат.

:: 04.03.2016 ::

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО ФОНДУ НД

у лютому 2016 р.

ДСТУ 7690:2015 Метрологія.Неавтоматичні зважувальні прилади.Методика повірки (калібрування)

ДСТУ 7701:2015 Крупи горохові.Технічні умови

ДСТУ 7702:2015 Борошно гречане.Технічні умови

ДСТУ 7707:2015 Вироби булочні.Традиційний асортимент. Загальні вимоги

ДСТУ 7709:2015 Сухарі здобні пшеничні.Традиційний асортимент. Загальні вимоги

:: 28.04.2015 ::

СТАРТУВАВ КОНКУРС "100 КРАЩИХ ТОВАРІВ УКРАЇНИ 2015"

Шановні підприємці Закарпаття, виробники продукції і товарів, виконавці робіт та надавачі послуг!

ДП "Закарпаттястандартметрологія" запрошує товаровиробників, підприємства, організації та установи усіх форм власності Закарпатської області до участі в регіональному етапі Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) - "100 кращих товарів України" у 2015 році.

Офіційним організатором Конкурсу є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. На обласному рівні керівництво, організаційно-методичне та інформаційне забезпечення Конкурсу здійснюють регіональна конкурсна комісія ДП "Закарпаттястандартметрологія" за сприянням обласної державної адміністрації.

Основними завданнями Конкурсу є:

- визначення на конкурсній основі кращої вітчизняної продукції (товарів, робіт, послуг);

- сприяння виробництву високоякісної й конкурентоспроможної вітчизняної продукції (товарів, робіт, послуг), насичення якісною продукцією ринків України, задоволення потреб та очікувань споживачів;

- підтримка ініціатив і зусиль товаровиробників щодо підвищення якості продукції (товарів, робіт, послуг);

- створення сприятливих умов щодо розроблення та впровадження на підприємствах, в організаціях та установах України систем управління якістю, систем екологічного управління, систем управління безпечністю харчових продуктів, а також інших сучасних систем управління;

- поширення та пропагування досвіду підприємств та організацій, які виробляють/надають високоякісну продукцію (товари, роботи, послуги);

- підвищення інформованості органів влади, підприємств, установ, організацій, громадських організацій та населення щодо якісної вітчизняної продукції (товарів, робіт, послуг) та її виробників.

Всеукраїнський конкурс з якості проводиться в три етапи:

- підготовчий етап (січень-квітень2015 р.);

- регіональний етап (квітень-червень 2015 р.);

- загальнодержавний етап (червень-листопад 2015 р.).

Оголошення підсумків Конкурсу - листопад 2015 року.

В рамках Конкурсу у 2015 році визначається краща продукція (товари, роботи, послуги) за такими номінаціями:

- продукція;

- роботи та послуги.

Номінація "Продукція" поділяється на групи:

- продовольчі товари;

- промислові товари для населення;

- товари виробничо-технічного призначення;

- вироби народних художніх промислів.

Для участі у Конкурсі підприємство (організація або установа) подає до Регіональної конкурсної комісії у ДП "Закарпаттястандартметрологія" (м. Ужгород, вул. Тиха, 3) заявку встановленого зразка, сплачує реєстраційний внесок та готує звіт згідно рекомендацій для учасників.

Підприємства Закарпаття, які прагнуть підтвердити своє лідерство в галузі якості, привернути увагу нових замовників, громадськості, споживачів до якісної вітчизняної продукції (товарів, робіт, послуг) можуть звертатися для довідки за адресою:

м. Ужгород, вул. Тиха, 3

Контактний тел./факс (031) 63-05-81

---ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ---

:: 25.11.2014 ::

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО ФОНДУ НД

у листопаді 2014 р.

ДСТУ EN 1942:2007 Стрічки, що приклеюються самі. Вимірювання товщини (EN 1942:2003, IDT)

ДСТУ 1945:2008 Стрічки що приклеюються самі. Вимірювання приклеювання (EN 1945:1996, IDT)

ДСТУ 7076:2009 Стрічки липкі електроізоляційні. Технічні умови на стрічки з полівінілхлоридної плівки з адгезивним шаром (IEC 60454-3-1:2002, MOD)

ДСТУ ISO/IEC 9126-1:2013 Програмна інженерія. Якість продукту. Частина 1. Модель якості (ISO/IEC 9126-1:2001, IDT)

:: 28.10.2014 ::

Завершився регіональний етап 11-ої Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого малюнка "Я хочу жити в якісному світі" у 2014 році, у якому малеча мала можливість реалізувати власні творчі здібності й таланти. Конкурс має на меті популяризувати загальнодержавний рух за підвищення якості життя і формувати у свідомості дітей уявлення про якісну та безпечну продукцію.

До участі у заході були запрошені діти за віковими категоріями від 5 до 17 років, які змагалися у трьох номінаціях: "Я пізнаю якісну продукцію", "Ми архітектори якісного світу" і "Кращий плакат на споживчу тематику".

Регіональне конкурсне журі, обирало найкращі роботи з-поміж 61 заявленої, які були подані до ДП "Закарпаттястандартметрологія". Журі оцінювало малюнки за такими критеріями: актуальність і повнота розкриття теми; рівень володіння технікою виконання, матеріалом; творчий підхід; охайність роботи та старанність.

Переможцями у номінації "Я пізнаю якісну продукцію" стали - Девід Варга з роботою "Якісні продукти нашого городу" (Фанчиківська ЗОШ І-ІІІ ступенів, с. Фанчиково Виноградівського району, гурток образотворчого мистецтва, керівник - А.Б. Палько); Христина Тижук з малюнком "Мир і якість понад усе!" (Центральна дитяча бібліотека "Казка", м. Ужгород, вчитель - К.М. Рибалко); Юлія Бугина з роботою "Домашнє - найкраще!" (Міжгірський районний будинок дитячої творчості гурток "Чарівний олівець", смт. Міжгір'я, керівник - Н.О. Маринка); Світлана Дрія з малюнком "Я хочу якісне морозиво!" (Королівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2, с. Королево Виноградівського району, вчитель - М.В Сакалош).

У номінації "Ми - архітектори якісного світу" першість здобули: Вікторія Бедей з малюнком "Очистимо наше місто!" (Тячівський районний Центр дитячої та юнацької творчості, студія образотворчого мистецтва, м. Тячів, керівник студії - Н.А. Плиска); Наталія Штібель з роботою "А може без ложки дьогтю?" (Студія образотворчого мистецтва ім.. З.С. Баконія, Палац дитячої та юнацької творчості "ПАДІЮН", м. Ужгород, керівник - А.Б. Надь); Дарина Кузьма з малюнком "У гармонії з Усесвітом" (Зразкова студія образотворчого мистецтва "Золота палітра", УС ЗОШ № 2, м. Ужгород, вчитель - Н.Ю. Хухра).

Серед робіт, що входили до номінації "Кращий плакат на споживчу тематику" найкращими стали: Анастасія Федина з малюнком (Зразкова студія образотворчого мистецтва "Золота палітра", УС ЗОШ № 2, м. Ужгород, вчитель - Н.Ю. Хухра); Вікторія Пилипчинець з роботою "Краще їсти вже червиве, ніж красиве, але шкідливе!" (Міжгірський районний Будинок дитячої творчості, гурток "Спритні рученята", смт. Міжгір'я, керівник - Д.М. Головчак); Олександра Дідик з малюнком "Рідна земля - годувальниця" (Зразкова студія образотворчого мистецтва "Золота палітра", УС ЗОШ № 2, м. Ужгород, вчитель - Н.Ю. Хухра).

Роботи переможців, надіслані до ДП "УкрНДНЦ" для участі у загальнодержавному етапі виставки-конкурсу, за результатами якого будуть визначені переможці Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого малюнку "Я хочу жити в якісному світі". Виставка проходитиме разом з фінальними заходами Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт і послуг) - "100 кращих товарів України" у рамках проведення щорічного "Європейського тижня якості в Україні".

Церемонія нагородження переможців виставки-конкурсу дитячого малюнка запланована на листопад у м. Київ, ДП "Український дім".

Бажаємо успіхів учасникам!

:: 20.10.2014 ::

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО ФОНДУ НД

у жовтні 2014 р.

ДСТУ ISO 9622:2013 Молоко незбиране.Визначення вмісту молочного жиру, білка та лактози.Настанова з експлуатації вимірювальних приладів для роботи в середній частині інфрачервоного спектра випромінювання (ISO 9622:1999, IDT)

ДСТУ ISO 16589-3:2006 Манжети з термопластичними ущільнювальними елементами для валів.Частина 3. Зберігання, поводження та установлювання(ISO 16589-4:2001, IDT)

ДСТУ ISO 16589-4:2006 Манжети з термопластичними ущільнювальними елементами для валів.Частина 4. Випробування для визначення робочих характеристик (ISO 16589-4:2001, IDT)

ДСТУ ISO 16589-5:2006 Манжети з термопластичними ущільнювальними елементами для валів.Частина 5. Визначення видимих дефектів (ISO 16589-5:2001, IDT)

ДСТУ ISO 9004:2012 Управління задля досягнення сталого успіху організації.Підхід на основі управління якістю (ISO 9004:2009, IDT)

ДСТУ 7391:2013 Дріжді кормові з відходів виноробства. Технічні умови

:: 31.08.2014 ::

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО ФОНДУ НД

у серпні 2014 р.

ДСТУ ILAC-G 24/OIML D10:2013 Метрологія. Настанови щодо визначення міжкалібрувальних інтервалів засобів вимірювальної техніки(ІLAC-G 24/OIML D10:2007, IDT)

ДСТУ OIML R 101:2013 Метрологія. Показувальні та реєструвальні манометри, вакуумметри і мановакуумметри з пружними чутливими елементи (Робочі засоби вимірювальної техніки)(OIML R 101:1991, IDT)

ДСТУ 7391:2013 Дріжді кормові з відходів виноробства. Технічні умови

:: 05.08.2014 ::

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО ФОНДУ НД

у липні 2014 р.

ДСТУ 7394:2013 Метрологія.Державна повірочна схема для засобів вимірювання сили

ДСТУ 7393:2013 Метрологія.Дозатори дискретної дії вагові автоматичні.Методика повірки

ДСТУ 7395:2013 Напої алкогольні та безалкогольні.Визначення вмісту підсолоджувача стевіозиту методом високоефективної рідинної хроматиграфії

ДСТУ 7396:2013 Сировина для спиртового виробництва збродженна.Визначення масової концентрації сивушного масла

ДСТУ 7399:2013 Спирт етиловий та продукція спиртовмісна.Визначення вмісту основного фіолетового К методом високоефекивної рідинної хроматографії

ДСТУ 7401:2013 Вугілля активовне для лікеро-горілчаного виробництва.Метод визначення йодного числа

ДСТУ 7402:2013 Фракція головна етиловаго спирту.Технічні умови

ДСТУ 7404:2013 Горілки, горілки особливі.Метод визначення окиснюваності

ДСТУ 7405:2013 Виробництво спирту етилового.Метод визначення вмісту спирту етилового в газових викидах

ДСТУ 7410:2013 Корінь женьшеню культивований свіжий.Технічні умови

ДСТУ 7412:2013 Молоко-сировина овече.Технічні умови

ДСТУ EN 142:2008 Засоби індивідуального захисту органів дихання.Пристрої мундштукові.Вимоги, випробування, маркування

ДСТУ ISO 3994:2013 Рукави пластмасові термопластичні спірально армовані для всмоктування та зливання водяних матеріалів.Технічні умови

ДСТУ ISO 6730:2006 Молоко.Метод підрахування колоній психотрофних мікроорганізмів, що формують колонії за температури 6,5?C

:: 05.06.2014 ::

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО ФОНДУ НД

у червні 2014 р.

ДСТУ 2665:2012 Засоби мийні синтетичні.Метод визначення мийної здатності

ДСТУ 4278:2012 Дорожній транспорт.Знаки номерні транспортних засобів.Загальні вимоги. Правила застосування

ДСТУ 7280:2012 Засоби мийні синтетичні.Метод визначення масової частки поверхнево-активних речовин

ДСТУ 7283:2012 Засоби мийні.Визначення первинного біологічного розкладання неіоногенних поверхнево-активних речовин еталонним методом

:: 24.04.2014 ::

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО ФОНДУ НД

у квітні 2014 р.

ДСТУ 878-93Зміна № 32 Води мінеральні.Технічні умови

ДСТУ 2212:2003Зміна №1 Молочна промисловість.Виробництво молока та кисломолочних продуктів.Терміни та визначення понять

ДСТУ 3976-2000 Крохмаль кукурудзяний сухий.Технічні умови

ДСТУ 4228:2003Зміна № 4 Драже.Загальні технічні умови

ДСТУ 4246:2003Зміна № 2 Сіль для промислового переробляння.Технічні умови

ДСТУ 4399:2005Зміна № 2 Масло вершкове.Технічні умови

ДСТУ 4418:2005Зміна №1 Сметана.Технічні умови

ДСТУ 4534:2006Зміна № 1 Олія соєва.Технічні умови

ДСТУ 4554:2006Зміна № 1 Сир кисломолочний.Технічні умови

ДСТУ 4694:2006Зміна № 2 Соняшник. Олійна сировина.Технічні умови

ДСТУ 4800:2007Зміна № 2 Шампанське України.Технічні умови

ДСТУ 4804:2007Зміна № 2 Виноматеріали для шампанського України та вин ігристих.Технічні умови

ДСТУ 4807:2007Зміна № 3 Вина ігристі.Технічні умови

ДСТУ 7146:2010Зміна № 1 Вугілля кам'яне й антрацит для побутових потреб.Технічні умови

ДСТУ 7364:2013 Метрологія.Резервуари для скрапленого газу сталеві циліндричні горизонтальні.Методика повірки (калібрування) геометричним методом

:: 10.04.2014 ::

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО ФОНДУ НД

у квітні 2014 р.

ДСТУ 7300:2013 Якість ґрунту.Класифікація ґрунтів.Терміни та визначення понять

ДСТУ 7317:2013 Ветеринарна медицина.Методи оцінювання інтенсивності перекисного окислення ліпідів у біологічних об'єктах

ДСТУ 7336:2013 Капуста білоголова для тривалого зберігання.Методи фітопатологічного контролювання

ДСТУ 7350:2013 Концентрати харчові.Методи визначення сахарози

:: 01.04.2014 ::

До відома керівників дитячих закладів, шкіл, художніх студій!!!

З 01.04.2013 р. розпочато Всеукраїнську виставку-конкурс дитячого малюнка "Я хочу жити в якісному світі!".

До участі у конкурсі запрошуємо дітей віком від 5-ти до 17-ти років.

Захід проходить у 2 етапи:

· регіональний (з 01.04.2014 р. до 01.09.2014 р.);

· всеукраїнський (з 01.10.2014 р. до 01.11.2014 р.)

Конкурсні роботи поділено за номінаціями:

· "Я пізнаю якісну продукцію";

· "Ми - архітектори якісного світу";

· "Кращий плакат на споживчу тематику".

Малюнки можуть бути виконані у довільній графічній або живописній техніці (олівцями, фломастерами, фарбами тощо).

Розмір - не більше 420?594 мм., бажано заламінований.

На зворотному боці кожної роботи обов'язково вказувати (українською мовою):

-номінацію;

- назву роботи, техніку виконання;

- прізвище, повне ім'я та вік автора;

- область, населений пункт проживання;

- коротку біографічну довідку з описом творчих досягнень і хобі;

- назву навчального закладу та контактний телефон.

Прохання не оформляти малюнки рамками, паспарту, наклейками тощо.

Роботи надсилати з 15.04.2014 р. до 10.09.2014 р. на адресу:

вул. Тиха,3

м. Ужгород

88000

ДП "Закарпаттястандартметрологія"

Конкурс дитячого малюнка

За довідками просимо звертатися за тел.: 63-05-81 або 61-30-19.

Наш e-mail: zdcsms@ukrpost.ua

:: 01.04.2014 ::

Запрошуємо підприємства й організації Закарпаття взяти участь у Всеукраїнському конкурсі якості продукції (товарів, робіт, послуг) - "100 кращих товарів України" у 2014 році.

Офіційним організатором Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів робіт послуг) - "100 кращих товарів України" є Міністерство економічного розвитку та торгівлі.

На регіональному рівні організація конкурсу покладена на ДП "Закарпаттястандартметрологія", за підтримки Закарпатської обласної державної адміністрації.

Конкурс проводять у три етапи:

- підготовчий;

- регіональний;

- загальнодержавний.

За підсумками визначається краща продукція (товари, роботи, послуги) за такими номінаціями:

- продукція;

- роботи та послуги.

Номінація продукція поділяється на групи:

продовольчі товари;

промислові товари для населення;

товари виробничо-технічного призначення;

вироби народних художніх промислів.

За цими номінаціями проводиться поділ на

- малі (до 50 людей),

- середні (від 51 до 250 людей)

- та великі (більше 250 людей) підприємства.

Взяти участь у конкурсі можуть всі підприємства організації, установи різних форм власності, які займаються виробництвом і реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) на території України.

Учасник конкурсу повинен подати до регіональної конкурсної комісії обов'язковий комплект документів:

- копію свідоцтва учасника конкурсу;

- анкету-самооцінку, завірену керівником підприємства (організації);

- інформацію про кількість працівників на підприємстві за І квартал 2013 року;

- звіт учасника Конкурсу;

- довідку про надходження претензій та рекламацій від споживачів на продукцію (товар, роботу, послугу) підприємства.

Детальнішу інформацію про умови конкурсу та процедуру його проведення можна отримати звернувшись до ДП "Закарпаттястандартметрологія":

м. Ужгород

вул. Тиха, 3

тел./факс (03122) 61-30-19, (0312) 63-05-81, (0321) 61-75-55

e-mail: zdcsms@ukrpost.ua

:: 03.03.2014 ::

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО ФОНДУ НД

у лютому 2014 р.

ДСТУ 3582:2013 Інформація та документація.Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень українською мовою.Загальні вимоги та правила.

ДСТУ 7316:2013 Міцелій їстівних грибів субтратний.Технічні умови.

ДСТУ 7346:2013 Вироби кондитерські борошняні для спеціального дієтичного споживання.Загальні технічні умови.

ДСТУ 7353:2013 М'ясо. Методика гістологічного визначення свіжості та ступеня дозрівання.

ДСТУ 7355:2013 Молоко, молочні продукти та закваски.Метод визначення кількості біфідобактерій.

ДСТУ 7357:2013 Молоко, молочні продукти.Метод мікробіологічного контролювання.

ДСТУ 7359:2013 Молоко. Метод визначення аміаку.

ДСТУ 7360:2013 Продукти перероблення фруктів та овочів. Методи визначення кисліту та сорбіту в дієтичних консервах.

ДСТУ 7362:2013 Метрологія.Проби зернових культур, атестовані за показником "число падіння".Програма та методика метрологічної атестації.

ДСТУ 7363:2013 Метрологія.Програмне забезпечення засобів вимірювальної техніки.Загальні технічні вимоги.

ДСТУ 7375:2013 Какао-порошок виробничий.Технічні умови.

ДСТУ 7380:2013 Молоко та молочні продукти.Методи визначення наявності пероксидази й фосфатази (лужної та кислої).

ДСТУ 7381:2013 Консерви молочні. Визначення сахарів йодометричним методом.

:: 05.02.2014 ::

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО ФОНДУ НД

у лютому 2014 р.

ДСТУ 4327:2013 Коренеплоди цукрового буряку для промислового переобладнання.Технічні умови

ДСТУ 7257:2012 Метрологія. Цистерни автомобільні для харчових рідин.Методика повірки (калібрування)

ДСТУ 7311:2013 Кислота адипінова.Технічні умови

ДСТУ 7314:2013 Інвентар для пасічництва.Загальні технічні умови

ДСТУ 7335:2013 Сплав зерноий та ростки солодові.Технічні умови

ДСТУ 7340:2013 Відходи від полірування та аспірації. Суміш зернова та відходи зернові.Технічні умови

ДСТУ 7351:2013 Косерви м'ясні сальтисони.Загальні технічні умови

ДСТУ 7352:2013 Косерви м'ясні паштети.Загальні технічні умови

ДСТУ 7354:2013 Молоко, молочні продукти та закваски.Метод визначення кількості пропіоновокислих бактерій

ДСТУ 7356:2013 Молоко.Метод визначення пероксиду водню

ДСТУ 7374:2013 Пасти шоколадні.Технічні умови

ДСТУ 7382:2013 Вироби ковбасні та продукти зі свинини варені.Метод визначення залишкової активності кислої фосфатази

ДСТУ ISO 11285:2004/IDF 175:2012 Молоко.Визначення вмісту лактулози ферментативним методом (ISO 11285:2004 (IDF 175:2004), IDТ

:: 10.01.2014 ::

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО ФОНДУ НД

у січні 2014 р.

ДСТУ 4803:2013 Торти і тістечка.Загальні технічні умови

ДСТУ 7347:2013 Вироби макаронні.Теміни та визначення понять

ДСТУ 7348:2013 Вироби макаронні.Правила приймання і методи визначення якості

ДСТУ 7373:2013 Ромова баба.Технічні умови

:: 13.12.2013 ::

УВАГА!!!

Орган з сертифікації продукції, послуг та систем управління ДП "Закарпаттястандартметрологія" спільно з Органом з сертифікації систем управління ДП "Сумистандартметрологія" запрошує спеціалістів підприємств взяти участь у навчальному семінарі для на тему: "Безпека харчування - через впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)"

Орган з сертифікації продукції, послуг та систем управління ДП "Закарпаттястандартметрологія" спільно з Органом з сертифікації систем управління ДП "Сумистандартметрологія" запрошує спеціалістів підприємств взяти участь у навчальному семінарі для на тему: "Безпека харчування - через впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)", який відбудеться 17 грудня 2013 року у приміщенні готелю "Інтурист-Закарпаття" (конференц-зал, ІІ поверх) за адресою: пл. Кирила і Мефодія, 5; м. Ужгород

Початок семінару:

17 грудня 2013 року о 0930

Реєстрація учасників семінару:

з 0900 до 0930

Під час реєстрації учасникам семінару необхідно мати при собі такі документи:

- копію платіжного доручення;

- два примірники акту здачі - приймання робіт, оформлені стороною Замовника;

- договір, оформлений стороною Замовника;

- протоколи узгодження договірної ціни, оформлені стороною Замовника.

Кожному учаснику семінару, буде надано комплект документів за темою семінару та посвідчення.

---РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ СЕМІНАРУ---

:: 21.11.2013 ::

УВАГА!!!

Змінено порядок державної реєстрації технічних умов та змін до них!

Інформація розміщена на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України (www.me.gov.ua) в розділі "Адміністративні послуги".

За роз'ясненнями просимо звертатися:

ДП "Закарпаттястандартметрологія",

група стандартизації, інформаційного та комп'ютерного забезпечення,

вул. Тиха, 3, м. Ужгород,

тел.-факс. (0312) 63-05-81

:: 18.11.2013 ::

ДО ВІДОМА ПІДПРИЄМЦІВ ОБЛАСТІ

Згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 17.10.2013 р. № 1240 "Про внесення змін до наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 12.12.2007 р. № 357" продовжено строк дії ДСТУ 3868-99 "Паливо дизельне. Технічні умови" до 1 липня 2014 р.

Наказ "Про внесення зміни до наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 12.12.2007 N 357"

Наказ "Про затвердження національних стандартів, національного класифікатора України, затвердження змін до національних стандартів, скасування нормативних документів та внесення змін до наказів Держспоживстандарту"

:: 04.11.2013 ::

Завершилася 10-та ювілейна Всеукраїнська виставка-конкурс дитячого малюнка "Я хочу жити в якісному світі", що проходила у два етапи - регіональний і загальнодержавний. Загалом у конкурсі взяло участь 77 діток з нашого краю. У загальнодержавному етапі учасниками стали 11 юних закарпатців. Усі вони стали дипломантами конкурсу.

Головне конкурсне журі підбило підсумки загальнодержавного етапу і найкращою від Закарпаття визнали роботу "Нам потрібне чисте, здорове довкілля", 13-річної Андреа Яцини - вихованки творчої групи "Весела палітра" при Ужгородській центральній бібліотеці "Казка" (керівник - заслужений працівник освіти А.А. Турак). Дівчинка отримала першість у своїй віковій групі у номінації "Ми - архітектори якісного світу". Малюнок вразив експертів технікою, палітрою використаних кольорів та вдало розкритою темою, яка є надзвичайно актуальною у сучасному суспільстві.

Водночас, головне конкурсне журі відзначило заохочувальними дипломами за влучне розкриття теми, оригінальну техніку виконання та майстерність усіх фіналістів.

Щиро дякуємо всім маленьким талантам і їхнім керівникам за участь у Всеукраїнській виставці-конкурсі дитячого малюнка "Я хочу жити в якісному світі" і сподіваємося, що вони не зупиняться у своєму творчому розвитку та надалі радуватимуть краян своїми подальшими здобутками!

:: 04.11.2013 ::

01-02 листопада 2013 р. у рамках щорічного "Європейського тижня якості в Україні" у м. Київ відбулася виставка продукції на якій Закарпаття представили такі підприємства, як ТОВ "Огородник", ТОВ "Мрія-Голд", ТОВ "Старлайн Фудс Трейдінг", завод "Флекстронікс".

Фінальними заходами стали урочистості з приводу нагородження переможців і лауреатів загальнодержавного етапу Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт і послуг) - "100 кращих товарів України" у 2013 році. Одними з кращих, зокрема, визнано і підприємства нашого краю, серед них у номінації "Продукція: продовольчі товари" - ТОВ "Огородник", ТОВ "Мрія-Голд", ТОВ "Старлайн Фудс Трейдінг", а у номінації "Роботи та послуги" - завод "Флекстронікс".

:: 28.10.2013 ::

Завершився регіональний етап 10-ої Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого малюнка "Я хочу жити в якісному світі" у 2013 році, у якому малеча мала можливість реалізувати власні творчі здібності й таланти. Конкурс має на меті популяризувати загальнодержавний рух за підвищення якості життя і формувати у свідомості дітей уявлення про якісну та безпечну продукцію.

До участі у заході були запрошені діти за віковими категоріями від 5 до 17 років, які змагалися у трьох номінаціях: "Я пізнаю якісну продукцію", "Ми архітектори якісного світу" і "Кращий плакат на споживчу тематику".

Регіональне конкурсне журі, до складу якого входили фахівці Закарпатського обласного художнього музею ім. Й.Бокшая, Г.Б. Рижова - головний зберігач фондів музею та О.В. Приходько - завідувач експозиційним відділом, обирало найкращі роботи з-поміж 77 заявлених, які були подані до ДП "Закарпаттястандартметрологія". Журі оцінювало малюнки за такими критеріями: актуальність і повнота розкриття теми; рівень володіння технікою виконання, матеріалом; творчий підхід; охайність роботи та старанність.

Переможцями у номінації "Я пізнаю якісну продукцію" стали - Тімеа Яцина з роботою "Мед із цього поля не додасть здоров'я" (Ужгородська центральна бібліотека "Казка", творча група "Весела палітра", керівник - А.А. Турак); Ніколетта Платонова з малюнком "Наші кавунчики - найсмачніші!" (Багатопрофільний ліцей "Інтелект" - ЗОШ І-ІІІ ступенів № 11, м. Ужгород, вчитель - С.М. Давиденко); Зіта Чейпеш з роботою "Ми залюбки їмо, бо це без ГМО!" (Буківська ЗОШ І-ІІІ ступенів, с. Букове Виноградівського району, вчитель - В.Ю. Бурса).

У номінації "Ми - архітектори якісного світу" першість здобули: Едгар Хухра з малюнком "Моя подорож у країну якісних овочів та фруктів" (Зразкова студія образотворчого мистецтва "Золота палітра", УЗ ЗОШ № 2, м. Ужгород, керівник студії - Н.Ю. Хухра); Ірина Мелеш з роботою "Всесвітній суботник" (Ужгородська центральна бібліотека "Казка", творча група "Весела палітра", керівник - А.А. Турак); Ніколетта Штефанець з малюнком "Мій якісний світ" (ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 ім. В.С. Генджі-Донського, м. Ужгород, вчитель - Л.Б. Гуменюк); Андреа Яцина з роботою "Нам потрібне чисте, здорове довкілля" (Ужгородська центральна бібліотека "Казка", творча група "Весела палітра", керівник - А.А. Турак).

Серед робіт, що входили до номінації "Кращий плакат на споживчу тематику" найкращими стали: Валерія Добрецені з малюнком "Українській малечі - якісні яйця!" (Ужгородська центральна бібліотека "Казка", творча група "Весела палітра", керівник - А.А. Турак); Андрій Грабовчик з роботою "Перемога за здоровою їжею!" (Студія образотворчого мистецтва ім. З.С. Баконія, Палац дитячої та юнацької творчості "ПАДІЮН", м. Ужгород, керівник - А.Б. Надь); Євгенія Теслович з малюнком "Здорові нащадки від здорової їжі!" (Багатопрофільний ліцей "Інтелект" - ЗОШ І-ІІІ ступенів № 11, м. Ужгород, вчитель - С.М. Давиденко); Максим Корпанець з роботою "Моя Україна" (Коритнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів, с. Коритняни Ужгородського району, вчитель - Є.Ф. Бескид).

Роботи переможців, надіслані до ДП "УкрНДНЦ" для участі у загальнодержавному етапі виставки-конкурсу, за результатами якого будуть визначені переможці Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого малюнку "Я хочу жити в якісному світі". Цьогоріч виставка отримала статус національної і проходитиме разом з фінальними заходами Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт і послуг) - "100 кращих товарів України" у рамках проведення щорічного "Європейського тижня якості в Україні".

Церемонія нагородження переможців виставки-конкурсу дитячого малюнка запланована на листопад у м. Київ, ДП "Український дім".

Бажаємо успіхів учасникам!

:: 24.10.2013 ::

24 жовтня у малому залі облдержадміністрації відбулися фінальні заходи регіонального етапу 10-го ювілейного Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт і послуг) - "100 кращих товарів України" у 2013 році. На цей раз у ньому взяли участь 42 підприємства області, з поміж яких Регіональна конкурсна комісія обрала 19 найкращих.

Під час оцінювання продукції та послуг експерти брали до уваги споживну властивість, що обумовлює використання товару за його призначенням, конкурентоспроможність і доступність на ринку, наявність чи відсутність претензій та рекламацій споживачів і контролюючих органів, наявність систем управління на підприємствах.

Нагороджували переможців перший заступник керівника області, голова Регіональної конкурсної комісії Ігор Свищо та директор ДП "Закарпаттястандарт-метрологія" Василь Піняшко.

Під час церемонії нагородження Ігор Свищо зазначив:

- Конкурс став традиційним щорічним оглядом здобутків українських виробників товарів, послуг, робіт і проводять його для існування здорової конкуренції, щоб закарпатські підприємці могли представити свою продукцію й за межами області. Проведення конкурсу якості - це ще один крок, спрямований на підвищення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції, довіри населення до українського виробника.

Переможцями конкурсу у номінації "Продукція: продовольчі товари" стали: ТОВ "Огородник", ТОВ "Мрія-Голд", ФОП Штефаньо В.П., ТОВ "Меделін", ТОВ "Старлайн Фудс Трейдінг", ТОВ "Аква-Поляна", ТОВ "Дядя Ваня - Закарпатські овочі"; у номінації "Продукція: товари виробничо-технічного призначення" - ФОП Воробканич С.І.

Кращими у номінації "Роботи та послуги" стали: ПП Ганич Б.Й., ДП "Санаторій "Синяк", ПП "Екостатус-Хуст", СП ТОВ "Християнський медичний центр" Люк Сесаєсті Транскарпатія", ФОП Роман Ф.Д., Завод "Флекстронікс", ТОВ "Закарпаття-електросервіс", ТОВ "Маркет Рітейл", ТОВ "Гемо Медика Україна", ТОВ "Транзит-Імпекс", ресторан-піцерія "Milano".

- Цьогоріч конкурс відзначає свій ювілей, бо проводиться вже вдесяте. Приємно бачити, як щороку підприємці області виявляють неабиякий інтерес до того, аби виготовляти якісну продукцію і задовольнити потреби споживачів. Участь виробників у конкурсі стимулює їх до подальшого вдосконалення свого виробництва, покращення якості продукції шляхом застосування новітніх технологій, матеріалів, матеріало- та енергозбереження, зниження трудозатрат, сертифікації продукції, впровадження систем управління якістю. До цього спонукає також вступ України до СОТ і курс на євроінтеграцію, - повідомив директор ДП "Закарпаттястандартметрологія" Василь Піняшко.

Перемога у конкурсі підтверджує лідерство компаній у тій чи іншій галузі підприємництва та допомагає їм привернути увагу вітчизняних і закордонних замовників. Одні з найкращих підприємств у встановлених номінаціях на регіональному рівні, візьмуть участь на загальнодержавному етапі конкурсу, який відбудеться в Києві у листопаді під час проведення щорічного "Європейського тижня якості в Україні".

:: 21.08.2013 ::

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО ФОНДУ НД у серпні 2013 р.

ДСТУ -Н САС/RCP 8:2012 Продукти харчові швидкозаморожені.Рекомендована міжнародна практика щодо переробляння та обробляння

ДСТУ 7275:2012 Пакети з полімерних та комбінованих матеріалів.Загальні технічні умови

ДСТУ ISO127:2007 Латекс натурального каучуку концентрований.Визначення числа КОН

ДСТУ ISO4895:2007/ГОСТ ИСО 4895-2008 Пластмаси.Рідкі епоксидні смоли.Визначення тенденції до кристалізації

ДСТУ ISO7211-4:2007 Матеріали текстильні.Методи аналізу структури тканини.Частина 4. Метод визначення скручення нитки, висмикнутої із тканини

ДСТУ ISO20401:2008 Пневмоприводи.Пневморозподільники.Вимоги до розміщення штифтів круглих електричних з'єднувачів діаметрами 8 мм. і 12 мм.

ДСТУ IЕС61000-4-1:2007 Електромагнітна сумісність.Частина 4-1. Методики випробування та вимірювання. Огляд стандартів серії IЕС 61000-4

ДСТУ OІML R60:2010 Датчики навантаження (ваговимірювальні).Метрологічні норми та методи випробування

ДСТУ-П СЕN/ TS15297:2012 Біопаливо тверде.Методи визначання мікроелементів

:: 13.08.2013 ::

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО ФОНДУ НД у липні 2013 р.

ДСТУ 7051:2009 Протипожежна технікаСистеми порошкового пожежогасіння стаціонарніЧастина 1. Складові елементи. Загальні вимоги

ДСТУ 7275:2012 Пакети з полімерних та комбінованих матеріалівЗагальні технічні умови

ДСТУ ISO2017-1:2008 Вібрація та удар механічніСистеми пружних кріпленьЧастина 1. Технічна інформація для обміну щодо застосування ізолювальних систем

ДСТУ ISO14025:2008 Екологічні марковання та деклараціїЕкологічні декларації типу ІІІПринципи та процедури

ДСТУ ISO14268:2008 ШкіраФізичні та механічні випробуванняМетод визначення проникності водяної пари

ДСТУ ISO14268:2008 Високоякісна кераміка(Кераміка та технічна кераміка покращеного типу)Метод випробування твердості монолітної кераміки за кімнатної температури

ДСТУ ISO16149:2008 Іригаційне устаткуванняТруби з ПВХ низьконапірні надземні для поверхневого зрошенняЗагальні технічні вимоги та методи випробування

ДСТУ ISO17082:2006 ПневмоприводиПневмоапаратиІнформація, яку треба включати у документацію постачальника

ДСТУ EN13585-:2012 Добрива та вапнувальні матеріалиКласифікація

ДСТУ EN13585-:2009 Харчові продуктиВизначення вмісту фумонізинів В1 та В2 у кукурудзі методом ВЕРХ з очищанням твердофазною екстракцією

ДСТУ ETSI EN301 489-8:2008 Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужбЧастина 8. Спеціальні умови для випробування базових станцій стандарту GSM

ДСТУ ETSI EN301 489-19:2008 Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужбЧастина 19. Спеціальні умови для випробування приймальних рухомих земних станцій цифрового зв'язку в смузі частот 1,5 ГГц

ДСТУ ETSI EN301 775:2006 Цифрове телевізійне мовленняПередавання даних в інтервалі гасіння зображення під час вертикального ходу розгортки в потоках системи DVBЗагальні технічні вимоги

:: 17.07.2013 ::

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО ФОНДУ НД у червні 2013 р.

ДСТУ ISO3093:2009 Пшениця, жито та борошно з них, пшениця тверда й манні крупи з твердої пшениці.Визначення числа падіння методом Хагберга-Пертена

ДСТУ ISO3834-2:2008 Вимоги до якості зварювання плавленням метенріалів.Частина 2. Всебічні вимоги до якості

ДСТУ ISO4867:2008 Норми та правила вимірювання і повідомлення даних щодо вібрації на борту судна.

ДСТУ ISO5292:2007 Пасові приводи. Паси клинові і поліклинові.Розрахунок навантажувальної здатності

ДСТУ ISO5347-10:2007 Методи калібрування давачів вібрації та удару.Частина 10. Метод первинного калібрування за допомогою поштовхів великої ударної сили

ДСТУ ISO5347-12:2007 Методи калібрування давачів вібрації та удару.Частина 12. Випробування на чутливість до поперечних ударів

ДСТУ ISO5347-13:2007 Методи калібрування давачів вібрації та удару.Частина 13. Випробування основи на чутливість до деформації

ДСТУ ISO5347-14:2007 Методи калібрування давачів вібрації та удару.Частина 14. Випробування на резонансну частоту недемпфованих акселерометрів, змонтованих на сталевому блоці

ДСТУ ISO6149-1:2008 З'єднання для об'ємних гідроприводів і для загального застосування.Отвори та кінці штуцерів з метричною наріззю згідно з ISO 261 та ущільненням кільцями круглого перерізу. Частина 1. Отвори з трапецієподібним посадковим місцем для кілець круглого перерізу

ДСТУ ISO6149-2:2008 З'єднання для об'ємних гідроприводів і для загального застосування.Отвори та кінці штуцерів з метричною наріззю згідно з ISO 261 та ущільненням кільцями круглого перерізу. Частина 2. Розміри, конструкція, методи випробування та вимоги до кінців штуцерів важкої (S) серії

ДСТУ ISO6149-3:2008 З'єднання для об'ємних гідроприводів і для загального застосування.Отвори та кінці штуцерів з метричною наріззю згідно з ISO 261 та ущільненням кільцями круглого перерізу. Частина 2. Розміри, конструкція, методи випробування та вимоги до кінців штуцерів легкої (L) серії

ДСТУ ISO6196-8:2007 Мікрографія.Словник термінів. Частина 08. Застосування

ДСТУ ISO6508-2:2010 Матеріали металеві.Визначення твердості за РоквелломЧастина 2. Повірка та калібрування приладів для вимірювання твердості (шкали А, В, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

ДСТУ ISO6508-3:2010 Матеріали металеві.Визначення твердості за РоквелломЧастина 3. Калібрування еталонних мір твердості (шкали А, В, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

ДСТУ ISO6552:2008 Трубопровідна арматура. Конденсатовідвідники автоматичні.Визначення термінів

ДСТУ ISO6948:2008 Трубопровідна арматура. Конденсатовідвідники автоматичні.Випробування виробничі та для визначення робочих характеристик

ДСТУ ISO8133:2008 Об'ємні гідроприводи. Гідроциліндри з однобічним штоком на 16 МПа (160 бар) - компактна серія.Приєднувальні розміри елементів кріплень

ДСТУ ISO9198:2008 Папір, картон і целюлоза.Метод визначення розчинних у воді сульфатів

ДСТУ ISO9302:2007 Труби сталеві безшовні та зварні (крім зварених під флюсом)для роботи під тиском.Електромагнітне контролювання герметичності

ДСТУ ISO9303:2007 Труби сталеві безшовні та зварні (крім зварених під флюсом)для роботи під тиском.Повне периферійне ультразвукове контролювання для виявлення поздовжніх дефектів

ДСТУ ISO10051:2007 Теплоізоляція.Вплив вологи на теплообмін.Визначення коефіцієнта теплової проникності вологого матеріалу

ДСТУ ISO14864:2009 Рис.Метод оцінювання тривалості клейстеризації зерен під час варіння

ДСТУ ISO15793:2009 Крупи манні з твердої пшениці.Метод визначення неподрібненої фракцї

ДСТУ ISO16391:2008 Допоміжні засоби під час колостомії та нетриманняСистеми для промивання (зрошення)Вимоги та методи випробування

ДСТУ ISO18878:2008 Підйомники робочих платформ мобільні.Навчання оператора (машиніста)

ДСТУ ISO20870:2008 Взуття. Метод штучного старіння

ДСТУ ISO20874:2008 Взуття. Методи випробування підметок. Міцність щодо розривання від проколювання голкою

ДСТУ ІEC60155:2009 Стартери тлійного розряду для люмінесцентних ламп

ДСТУ EN14511-1:2007 Кондиціонери повітряні, агрегатовані охолоджувачі рідини та теплові насоси з компресором з електроприводом.Частина 1. Терміни та визначення понять

ДСТУ ISO/TR7239:2008 Символи графічні громадської призначеності.Розроблення та принципи застосування

ДСТУ 7278:2012 Вина і виноматеріали, соки плодово-ягідні спиртовані.Метод визначення приведеного екстракту

ДСТУ 7269:2012 Метрологія.Прилади зважувальні еталонні.Методика повірки

ДСТУ7259:2012 Хімічні реактиви.Методи готування розчинів для окислювально-відновного титрування та визначення їхньої молярної концентрації

ДСТУ 7260:2012 Хімічні реактиви.Методи готування розчинів для титрування осадженням і неводного титрування та визначення їхньої молярної концентрації

ДСТУ ISO13428:2008 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби.Метод визначення ефективності захисту геосинтетикою від пошкодження ударом

ДСТУ ISO13759:2009 Нафтопродукти.Визначення вмісту алкіл нітратів у дизельних паливах спектрометричним методом

ДСТУ ISO13903:2009 Корми для тварин.Метод визначення вмісту амінокислот

ДСТУ ISO16703:2007 Якість грунту.Визначення вмісту вуглеводнів у проміжку від С10 до С40 методом газової хроматографії

ДСТУ ISO22155:2007 Якість грунту.Газово-хроматографічне кількісне визначення летких ароматичних та галоген вуглеводнів і окремих ефірів. Метод статичного напірного простору.

ДСТУ EN323:2008 Плити деревинні.Метод визначення щільності.

ДСТУ ІEС60454-3-9:2007 Стрічки липкі електроізоляційні.Частина 3. Технічні умови на окремі матеріали.Розділ 9. Стрічки з целюлозно-ацетатних тканин з гумовим термореактивним адгезивом.

ДСТУ ІEС60454-3-11:2007 Стрічки липкі електроізоляційні.Частина 3. Технічні умови на окремі матеріали.Розділ 9. Стрічки комбіновані з крепованого целюлозного паперу і поліетилентерефталатної плівки з гумовим термореактивним адгезивом.

:: 17.06.2013 ::

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО ФОНДУ НД у травні 2013 р.

ДСТУ 7258:2012 Хімічні реактиви.МЕТОДИ ГОТУВАННЯ РОЗЧИНІВ ДЛЯ КИСЛОТНО-ЛУЖНОГО ТИТРУВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЇХНЬОЇ МОЛЯРНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ

ДСТУ 7261:2012 Продукти хімічні технічні. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ГУСТИНИ РІДИН

ДСТУ 7262:2012 Хімічні реактиви.МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ДОМІШОК ЗАЛІЗА

ДСТУ 7263:2012 ПУРКИ ЛІТРОВІ ЕТАЛОННІ.Загальні технічні вимоги

ДСТУ 7265:2012 ДИНАМОМЕТРИ ЕТАЛОННІ ПЕРЕНОСНІ.Методи та засоби повірки

ДСТУ 7274:2012 Хімічні реактиви.РЕАКТИВИ, РОЗЧИНИ ДЛЯ АНАЛІЗУ ТА МАТЕРІАЛИ ДОПОМІЖНІ.Методи готування

ДСТУ 7276:2012 ПАЧКИ З КАРТОНУ, ПАПЕРУ ТА КОМБІНОВАНИХ МАТЕРІАЛІВ.Загальні технічні умови

:: 17.05.2013 ::

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО ФОНДУ НД у квітні 2013 р.

ДСТУ ISO683-17:2008 Сталі термооброблені, леговані та автоматні.Частина 17. Підшипникові сталі.

ДСТУ ISO1479:2008 Гвинти самонарізувальні з шестигранною головкою.Технічні умови.

ДСТУ ISO4253:2008 Трактори сільськогосподарські. Розташування сидіння оператора. Розміри.

ДСТУ ISO5815-1:2009 Якість води. Визначення біохімічного споживання кисню після n днів (БСКn). Частина 1. Метод розведення та засівання з додаванням алілтіосечовини.

ДСТУ ISO6002:2007 Трубопровідна арматура.Засуви сталеві з болтовим кріпленням кришки.Загальні технічні умови.

ДСТУ ISO6450:2008 Матеріали текстильні з гумовим або пластмасовим покривом.Метод визначення тривкості до дії рідин.

ДСТУ ISO7174-2:2008 Меблі. Визначення стійкості. Частина 2. Стільці з відкидною спинкою чи механізмом повного відкидання спинки та крісла-гойдалки.

ДСТУ ISO8307:2008 Матеріали полімерні пористі еластичні. Метод визначення еластичності.

ДСТУ ISO1063:2008 Речовини поверхнево-активні. Метод визначення стабільності у твердій воді.

ДСТУ ISO1340:2008 Передачі зубчасті циліндричні. Параметри, необхідні виробнику для виготовлення зубчастої передачі на замовлення.

ДСТУ ISO1481:2007 Гвинти самонарізувальні з циліндричною округлою головкою та прямим шліцом. Технічні умови.

ДСТУ ISO2254:2008 Гвоздика ціла чи змелена (порошкоподібна).Технічні умови.

ДСТУ ISO2997:2008 Кислота фосфорна технічна. Визначення вмісту сульфатів методом відновлення та титрометрії.

ДСТУ ISO3386-1:2007 Матеріали полімерні пористі еластичні. Метод визначення характеристик напруження під час деформування стисканням. Частина 1. Матеріали з низькою щільністю.

ДСТУ ISO3386-2:2008 Матеріали полімерні пористі еластичні. Метод визначення характеристик напруження під час деформування стисканням. Частина 1. Матеріали з високою щільністю.

ДСТУ ISO3410:2008 Сільськогосподарські машини. Нескінченні клинові варіаторні паси та профілі канавок відповідних шківів.Основні розміри та методи контролювання.

ДСТУ ISO4868:2008 Норми та правила вимірювання і повідомлення даних щодо місцевої вібрації на конструкціях та устаткуванні судна.

ДСТУ ISO5347-11:2007 Методи калібрування давачів вібрації та удару. Частина 11. Випробування на чутливість до поперечних коливань.

ДСТУ ISO6535:2007 Пилки ланцюгові портативні. Характеристики гальма ланцюга.

ДСТУ ISO8398:2008 Добрива тверді. Вимірювання статичного кута природного відкосу.

ДСТУ ISO9034:2008 Вироби плоскі широкі гарячекатані з конструкційної сталі.Допуски на розміри та форми.

ДСТУ ISO9980:2008 Пасові приводи. Шківи з канавками для клинових пасів (система, базована на ефективній ширині). Контроль геометрії канавок.

ДСТУ ISO10014:2008 Управління якістю. Настанови щодо реалізації фінансових та економічних перевах.

ДСТУ ISO10771-1:2007 Гідроприводи об'ємні. Випробування на утомленість металевих корпусів під тиском.Частина 1. Метод випробування.

ДСТУ ISO11464:2007 Якість грунту. Попереднє обробляння зразків для фізико-хімічного аналізу.

ДСТУ ISO12046:2008 Синхронні пасові приводи. Паси автомобільні. Визначення фізичних властивостей.

ДСТУ ISO13898-1:2008 Сталь і чавун. Визначення нікелю, міді та кобальту. Метод визначеня атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-зв'язаною плазмою.Частина 1. Загальні вимоги та готування проби.

ДСТУ ISO13898-2:2008 Сталь і чавун. Визначення нікелю, міді та кобальту. Метод визначення атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-зв'язаною плазмою.Частина 2. Визначення нікелю.

ДСТУ ISO13898-3:2008 Сталь і чавун. Визначення нікелю, міді та кобальту. Метод визначення атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-зв'язаною плазмою.Частина 2. Визначення міді.

ДСТУ ISO13898-4:2008 Сталь і чавун. Визначення нікелю, міді та кобальту. Метод визначення атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-зв'язаною плазмою.Частина 2. Визначення кобальту.

ДСТУ ISO14154:2008 Якість грунту. Визначення деяких окремих хлорфенолів. Газово-хроматографічний метод з детектуванням захопленням електронів.

ДСТУ ISO16220:2008 Магній і магнієві сплави. Зливки та виливки з магнієвих сплавів. Технічні умови.

ДСТУ ISO18893:2007 Підйомники робочих платформ мобільні. Вимоги безпеки, огляди, технічне обслуговування і експлуатація.

ДСТУ ISO20846:2009 Нафтопродукти.Визначення вмісту сірки в автомобільному пальному методом ультрафіолетової флуоресценції.

ДСТУ EN81-2:2003/Зміна №1:2008 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина. 2. Ліфти гідравлічні. Зміна № 1.

ДСТУ EN1977:2009 Мідь та мідні сплави. Заготівка мідна для волочіння (катанка). Технічні вимоги

ДСТУ EN10028-1:2006/ГОСТ ЕН 10028-1:2007 Вироби плоскі сталеві для використання під тиском. Частина 1. Загальні вимоги.

ДСТУ EN10028-2:2006/ГОСТ ЕН 10028-2:2007 Вироби плоскі сталеві для використання під тиском. Частина 2. Нелеговані і леговані сталі з точно визначеними властивостями за підвищених температур.

ДСТУ EN10028-3:2006/ГОСТ ЕН 10028-3:2007 Вироби плоскі сталеві для використання під тиском. Частина 3. Нормалізовані зварювані дрібнозернисті сталі.

ДСТУ EN12528:2008 Ролики та колеса. Вимоги до роликів для меблів.

ДСТУ EN12707:2006 Пластмасові бочки. Бочки номінальної місткості 210 л., 220 л. та 225 л. з незнімною кришкою.

ДСТУ EN12709:2006 Пластмасові бочки. Бочки номінальної місткості від 20 л. до 120 л. круглого перерізу з незнімною кришкою.

ДСТУ EN15086:2009 Продукти харчові. Метод визначення вмісту ізомальту, лактиту, мальтиту, маніту, сорбіту та ксиліту у харчових продуктах.

ДСТУ ІEС60780:2007 Атомні електростанції. Обладнання системи безпеки електричне.Кваліфікація.

ДСТУ ІEС61874:2007 Ядерне приладобудування. Прилади для визначення щільності породи під час буріння свердловин геофізичні

ДСТУ ISO/ІEС14443-1:2008 Картки ідентифікаційні. Картки на інтегрованих мікросхемах. Безконтактні картки близької взаємодії. Частина 1. Фізичні характеристики.

ДСТУ ІOМL D13:2007 Метрологія. Рекомендації з укладання двосторонніх або багатосторонніх угод щодо визнання результатів випробувань, затвердження типу, повірки засобів вимірювальної техніки.

Збірник "Державна система сертифікації УкрСЕПРО" (Перевидання 2013 р., січень, змінами №1, №2, №3, №4 )

:: 10.04.2013 ::

ДП "Закарпаттястандартметрологія" отримало нагороду від Всеукраїнського рейтингу "Сумлінні платники податків"

9 квітня 2013 року у Великому залі Закарпатської обласної державної адміністрації відбулася урочиста церемонія нагородження Всеукраїнського рейтингу "Сумлінні платники податків". Переможців обласного етапу вітали голова Закарпатської облдержадміністрації Олександр Ледида, перший заступник голови облради Володимир Закурений, голова ДПС у Закарпатській області Василь Іванчо та голова Ради територіального відділення Асоціації платників податків України області Марта Волощук.

Рейтинг "Сумлінні платники податків" запроваджений Всеукраїнською громадською організацією "Асоціація платників податків України" і проводиться вже втретє. Основною метою конкурсу є створення сприятливих умов для розвитку взаємовигідної співпраці між державою та бізнесом і відзначення кращих здобутків платників податків. Завдання Рейтингу - посилення ролі й авторитету платника податків у житті країни та підвищення загальної культури сплати податків.

Цього року номінантами у різних галузях економіки стали 75 претендентів, з яких перемогу в обласному етапі вибороли 17.

Губернатор області, Олександр Ледида відзначив, що без бізнесу, який сумлінно виконує свій громадянський і конституційний обов'язок неможливе успішне функціонування держави.

Василь Іванчо, голова Закарпатської ДПС запевнив, що для того аби полегшити життя підприємцям, у державі тривають реформи, і в роботі податкової, зокрема. Робиться все можливе для зменшення кількості перевірок та налагодження партнерської співпраці з бізнесом.

Комісія оцінювала повноту та своєчасність сплати податків і зборів, податкову дисципліну, середню заробітну плату на підприємстві, кількість робочих місць, соціальні програми та благодійні акції, суму сплачених податків за останній бюджетний рік.

Рейтингом передбачено 10 номінацій у різних сферах діяльності. Поділені переможці також за категоріями: великі, середні та малі суб'єкти господарювання - юридичні особи.

ДП "Закарпатський центр стандартизації, метрології та сертифікації виборов перемогу у категорії середні підприємства - "сфера торгівлі та послуг".

Переможці обласного етапу рейтингу, а надалі сумлінні платники Закарпаття позмагаються за перемогу на загальнодержавному рівні.

"Вшановуючи на державному рівні переможців конкурсу "Сумлінні платники податків", ми започатковуємо традицію шанобливого ставлення до пересічного платника податків. Наша головна мета - сприяти громадському визнанню ролі сумлінних платників податків і популяризація ідеї чесного ведення бізнесу" - стверджують в Асоціації платників податків України.

:: 1.04.2013 ::

Розпочався 10-ий ювілейний Всеукраїнський конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) - "100 кращих товарів України"

Єдиний в Україні конкурс, який проводиться під патронатом Президента України та за сприяння обласних державних адміністрацій.

Захід проводять з метою об'єднання зусиль, спрямованих на поліпшення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції, сприяння впровадженню на підприємствах України сучасних методів управління якістю і задоволенню потреб та очікувань споживачів.

Цього року Конкурс проходить під гаслом: "Обирай українське!"

Офіційним організатором Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів робіт послуг) - "100 кращих товарів України" є Міністерство економічного розвитку та торгівлі.

На регіональному рівні організація конкурсу покладена на ДП "Закарпаттястандартметрологія", за підтримки Закарпатської обласної державної адміністрації.

Конкурс проводять у три етапи:

- підготовчий;

- регіональний;

- загальнодержавний.

За підсумками визначається краща продукція (товари, роботи, послуги) за такими номінаціями:

- продукція;

- роботи та послуги.

Номінація продукція поділяється на групи:

- продовольчі товари;

- промислові товари для населення;

- товари виробничо-технічного призначення;

- вироби народних художніх промислів.

За цими номінаціями проводиться поділ на

- малі (до 50 людей),

- середні (від 51 до 250 людей)

- та великі (більше 250 людей) підприємства.

Взяти участь у конкурсі можуть всі підприємства організації, установи різних форм власності, які займаються виробництвом і реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) на території України.

Учасник конкурсу повинен подати до регіональної конкурсної комісії обов'язковий комплект документів:

- копію свідоцтва учасника конкурсу;

- анкету-самооцінку, завірену керівником підприємства (організації);

- інформацію про кількість працівниквів на підприємстві за І квартал 2013 року;

- звіт учасника Конкурсу;

- довідку про надходження претензій та рекламацій від споживачів на продукцію (товар, роботу, послугу) підприємства.

Кінцевий термін подання заявки, документів учасників та оплати реєстраційного внеску (на регіональному етапі) - 3 червня 2013 року.

Детальнішу інформацію про умови конкурсу та процедуру його проведення можна отримати звернувшись до ДП "Закарпаттястандартметрологія":

м. Ужгород

вул. Тиха, 3

тел./факс (0312) 61-30-19 та (0312)63-05-81

e-mail: zdcsms@ukrpost.ua

:: 01.04.2013 ::

До відома керівників дитячих закладів, шкіл, художніх студій!!!

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України оголосило про початок з 01.04.2013 р. 10-ої ювілейної Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого малюнку "Я хочу жити в якісному світі!". За рішенням Кабміну виставці присвоєно статус Національної.

До участі у конкурсі запрошуємо дітей віком від 5-ти до 17-ти років.

Захід проходить у 2 етапи:

· регіональний (з 01.04.2013 р. до 01.09.2013 р.);

· всеукраїнський (з 01.10.2013 р. до 01.11.2013 р.)

Конкурсні роботи поділено за номінаціями:

· "Я пізнаю якісну продукцію";

· "Ми архітектори якісного світу";

· "Кращий плакат на споживчу тематику".

Малюнки можуть бути виконані у довільній графічній або живописній техніці (олівцями, фломастерами, фарбами тощо).

Розмір - не більше 420?594 мм.

На зворотному боці кожної роботи обов'язково вказувати (українською мовою):

- номінацію;

- назву роботи, техніку виконання;

- прізвище, повне ім'я та вік автора;

- область, населений пункт проживання;

- коротку біографічну довідку з описом творчих досягнень і хобі;

- назву навчального закладу та контактний телефон.

Прохання не оформляти малюнки рамками, паспарту, наклейками тощо.

Роботи надсилати з 15.04.2013 р. до 01.09.2013 р. на адресу:

вул. Тиха,3

м. Ужгород

88000

ДП "Закарпаттястандартметрологія"

Конкурс дитячого малюнка

За довідками просимо звертатися за тел..: 63-05-81 або 61-30-19. Наш e-mail: zdcsms@ukrpost.ua

:: 25.03.2013 ::

До уваги виробників, що орієнтовані на експорт продукції до країн-членів Митного союзу!

Звертаємо увагу вітчизняних виробників, які експортують свою продукцію до країн-членів Митного союзу, на важливість дотримання вимог технічних регламентів, що діють на території цих країн.

Інформуємо, що станом на сьогодні держави, які є членами Митного союзу, прийняли 31 технічний регламент. Зокрема, у сферах залізничного транспорту й інфраструктури, безпеки харчових продуктів, продукції для дітей та підлітків, іграшок, парфюмерно-косметичної продукції, меблевої продукції, колісних транспортних засобів і тракторів.

З переліком і текстами технічних регламентів можна ознайомитися на сайті Митного союзу - www.tsouz.ru (розділ "База данных", підрозділ "Разработка технических регламентов").

Розробка технічних регламентів Митного союзу здійснюється згідно з "Положенням про порядок розробки, прийняття, внесення змін та відміни технічного регламенту Митного союзу", затвердженого Рішенням Комісії зазначеної регіональної організації від 20.06.2012 № 48. Пункт 9 зазначеного Положення передбачає участь зацікавлених осіб третіх країн у громадському обговоренні проекту технічного регламенту Митного союзу.

Зацікавлені українські виробники можуть безпосередньо брати участь у громадських обговореннях проектів технічних регламентів Митного союзу та направляти пропозиції на адресу Євразійської економічної комісії:

Смоленський бульвар, д.3/5,

будівля 1;

м. Москва,

119121

Подальша інформація буде оновлюватися.

:: 25.03.2013 ::

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО ФОНДУ НДу лютому 2013 р.

ДСТУ ISO972:2008 Перець стручковий червоний, цілий чи змелений (порошкоподібний).Технічні умови

ДСТУ ISO1419:2008 Матеріали текстильні з гумовим або пластмасовим покривом.Метод випробування на прискорене старіння

ДСТУ ISO3376:2008 Шкіра.Фізичні та механічні випробування. Метод визначення границі міцності під час розтягування та відносного подовжування

ДСТУ ISO3380:2008 Шкіра.Фізичні та механічні випробування. Метод визначення температури зсідання під час нагрівання до 100° С.

ДСТУ ISO5210:2007 Трубопровідна арматура.Приєднання багато поворотного привода арматури

ДСТУ ISO8759-1:2007 Сільськогосподарські колісні трактори.Переднє навісне устаткування.Частина 1. Вал відбирання потужності на три точковий зчіпний пристрій

ДСТУ ISO8759-2:2007 Сільськогосподарські колісні трактори.Переднє навісне устаткування.Частина 2. Приєднувач стаціонарного устаткування

:: 04.03.2013 ::

УВАГА!!!

Чинність ДК 009:2005 відновлено

Чинність ДК 009:2005 відновлено на період до 31.12.2013 р., наказом Мінекономрозвитку від 07.02.2013 р. № 113 "Про відновлення чинності національного класифікатора України ДК 009:2005 "Класифікація видів економічної діяльності"

:: 19.02.2013 ::

УВАГА!!!

До відома власників технічних умов, що зареєстровані у

ДП "Закарпаттястандартметрологія"!

У звязку зі втратою чинності з 01.01.2013 державного класифікатора ДК 016-97 і набранням чинності ДК 016:2010 "Державний класифікатор продукції та послуг" усім власникам технічних умов потрібно внести зміни до ТУ стосовно нових кодів ДКПП та зареєструвати їх у встановленому порядку.

:: 19.02.2013 ::

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО ФОНДУ НД у січні 2013 р.

:: 08.11.2012 ::

Національний етап четвертого Конкурсу на здобуття Премії СНД у 2012-2013 роках за досягнення у сфері якості продукції та послуг

На виконання Указу Президента України від 23.02.2001 р. № 113 "Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції", наказу Держспоживстандарту України від 11 жовтня 2006 р. № 298 "Про організацію національного етапу Конкурсу на здобуття Премії СНД за досягнення у сфері якості продукції та послуг" зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2006 р. за № 1117/12991, рішення Ради глав урядів СНД від 25 листопада 2005 р. "Про Конкурс на здобуття Премії СНД за досягнення у сфері якості продукції та послуг", рішення Міждержавної Ради зі стандартизації, метрології та сертифікації від 24 червня 2012 р. триває "Конкурс на здобуття Премії СНД 2013 р. за досягнення у сфері якості продукції та послуг".

Конкурс створений з метою підвищення якості та конкурентоспроможності продукції, що виробляють, послуг, які надають, в Україні. Подібні заходи сприяють підвищенню експортних можливостей підприємств і організацій, стимулюють виробництва, надають якісну продукцію і послуги, та допомагають у впровадженні високоефективних методів менеджменту якості.

Конкурс проводять на національному та міждержавному етапах.

Основними завданнями національного етапу є:

- визначення на конкурсній основі кращих підприємств, які здійснюють виробництво продукції та надають послуги;

- сприяння виробництву високоякісної та конкурентоспроможної вітчизняної продукції (товарів, робіт, послуг);

- забезпечення якісною продукцією ринків України, задоволення потреб та очікувань споживачів;

- поширення та пропагування досвіду підприємств та організацій, які виробляють якісну продукцію (товари, роботи, послуги);

- підвищення інформованості органів влади, підприємств, громадських організацій, засобів масової інформації та населення щодо якісної вітчизняної продукції (товарів, робіт, послуг) та її виробників.

У рамках національного етапу Конкурсу визначається краще підприємство за наступними номінаціями:

- виготовлення продукції виробничого призначення;

- виробництво товарів народного споживання;

- виготовлення продовольчих товарів та сільськогосподарської продукції;

- послуги.

Запрошуємо Всіх, хто бажає взяти участь у національному етапі четвертого Конкурсу на здобуття Премії СНД у 2012-2013 роках за досягнення у сфері якості продукції та послуг. За детальною інформацією звертатися до ДП "Закарпаттястандартметрологія", вул. Тиха, 3, м. Ужгород, 88000, контактні телефони: (0312) 63-05-81, e-mail: zdcsms@ukrpost.ua. Кінцевий термін подання заявки та оплати організаційного внеску - 7 грудня 2012 року.

Стати учасниками конкурсу можуть підприємства й організації усіх форм власності держав-учасниць СНД, які здійснюють виробництво та реалізацію продукції (за виключенням виробництва озброєння і військової техніки) або надання послуг.

:: 01.11.2012 ::

ДО ВІДОМА ВИРОБНИКІВ МІНЕРАЛЬНИХ ВОД ФАСОВАНИХ!

Згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 24.09.2012 за № 1045 затверджена зміна №31 до національного стандарту України ДСТУ 878-93 "Води мінеральні фасовані. Технічні умови" з набранням чинності з 01.11.2012 р.

ДП "Закарпаттястандартметрологія"
:: 29.10.2012 ::

23-25 жовтня 2012 р. у рамках Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт і послуг) - "100 кращих товарів України" у 2012 році, у м. Київ відбулася виставка продукції на якій Закарпаття представили такі підприємства: ТзОВ "Консервний завод "Універ", МПП "Алекс", ТОВ "Корадо Каннінг Інкорпорейтед", ДП "Албіон Гроуп", ТзОВ "Сонячна Свалява" готель "Свалява - SOLVA".

Фінальними заходами стали урочистості з приводу нагородження переможців і лауреатів загальнодержавного етапу Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт і послуг) - "100 кращих товарів України". Одними з кращих, зокрема, визнано і підприємства нашого краю. Серед них МПП "Алекс" (номінація "Продукція: продовольчі товари"), ДП "Албіон Гроуп" (номінація "Продукція: товари виробничо-технічного призначення") і ТзОВ "Сонячна Свалява" готель "Свалява - SOLVA" (номінація "Роботи та послуги").

:: 26.10.2012 ::

Підсумки Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого малюнка - 2012 року.

Завершилася 9-та Всеукраїнська виставка-конкурс дитячого малюнка "Я хочу жити в якісному світі", що проходила у два, регіональний і загальнодержавний, етапи. Загалом у виставці взяло участь 78 діток з нашого краю. У загальнодержавному етапі учасниками стали 10 маленьких закарпатців, всі вони стали дипломантами конкурсу.

Головне конкурсне журі підбило підсумки загальнодержавного етапу і переможцем від Закарпаття визнали 15-річного учня Коритнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Ужгородського району Максима Корпанця з роботою "Із ферми до столу", який отримав першість у своїй віковій групі в номінації "Я пізнаю якісну продукцію".

Водночас, головне конкурсне журі відзначило заохочувальними дипломами за влучне розкриття теми, оригінальну техніку виконання та майстерність у номінації "Кращий плакат на споживчу тематику" 14-річну ученицю ужгородської дитячої школи мистецтв ім. Ш. Петефі Олександру Філіп, а у номінації "Ми - архітектори якісного світу" 7-річну Аніту Котубей, яка навчається у Руськокомарівській ЗОШ І-ІІІ ступенів Ужгородського району.

Окрім цього, одним із партнерів організатора виставки-конкурсу, видавництвом "Грані-Т", відзначена заохочувальним призом у номінації "Ми - архітектори якісного світу" вихованка творчої групи "Весела палітра" Центральної дитячої бібліотеки 12-річна Андреа Яцина.

:: 10.09.2012 ::

Завершився регіональний етап 9-ої Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого малюнка "Я хочу жити в якісному світі" у 2012 році.

Конкурс було створено для популяризації загальнодержавного руху за підвищення якості життя і проводять його з метою формування у свідомості дітей - наймолодших споживачів суспільства - асоціативного уявлення про якісну, безпечну продукцію. Під час конкурсу малеча мала можливість реалізувати власні творчі здібності й таланти.

До участі у заході були запрошені діти за віковими категоріями від 5 до 17 років, які змагалися у трьох номінаціях: "Я пізнаю якісну продукцію", "Ми архітектори якісного світу" і "Кращий плакат на споживчу тематику".

Регіональне конкурсне журі, яке засідало, 6 вересня 2012 р. обирало найкращих з-поміж 78 заявлених малюнків, що були подані до ДП "Закарпаттястандартметрологія". Журі оцінювало дитячі роботи за такими критеріями: актуальність і повнота розкриття теми; рівень володіння технікою виконання, матеріалом; творчий підхід; охайність роботи та старанність.

Переможцями у номінації "Я пізнаю якісну продукцію" стали - Тетяна Опіярі з роботою "Все в шоколаді!" (Палац дітей та юнацтва, студія образотворчого мистецтва ім. З. Баконія, керівник - А.Б. Надь)

,

Максим Корпанець з малюнком "Із ферми - до столу" (Коритнянська ЗОШ, викладач - Є.Ф. Бескид)

та Крістіна Чубірка з роботою "У бабусі у селі - якісні продукти" (Зразкова студія образотворчого мистецтва "Золота палітра", Ужгородська спеціалізована ЗОШ № 2, керівник - Н.Ю. Хухра).

У номінації "Кращий плакат на споживчу тематику" першість отримали - Ірина Малеш - "Український врожай" (Центральна дитяча бібліотека, творча група "Весела палітра", керівник - А.А. Турак)

, Андреа Яцина з роботою "Здорові фрукти, овочі - малечі" (Центральна дитяча бібліотека, творча група "Весела палітра", викладач - А.А. Турак)

, Тетяна Савко - "Моя Україна" (Берегівська гімназія, керівник - А.Д. Чалбаш)

та Олександра Філіп з плакатом "Ще є час все виправити!" (Ужгородська дитяча школа мистецтв ім. Ш. Петефі, викладач - Е.О. Роман).

Кращими у номінації "Ми - архітектори якісного світу" визнали Аніту Котубей з малюнком "Щасливе майбутнє - у дитячих долонях" (Руськокомарівська ЗОШ, керівник - М.О. Колянин)

, Андреа Яцину "Чисте довкілля - це наша мета" (Центральна дитяча бібліотека, творча група "Весела палітра", викладач - А.А. Турак)

та Тетяну Кленівську з роботою "Оселя майбутнього" (Ужгородська ЗОШ № 5, карівник - Г.М. Добей).

Роботи переможців надіслані до м. Київ для участі у загальнодержавному етапі виставки-конкурсу, за результатами якого будуть визначені переможці загальнодержавного рівня Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого малюнку "Я хочу жити в якісному світі", який цьогоріч проходитиме разом з фінальними заходами Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт і послуг) - "100 кращих товарів України". Церемонія нагородження переможців виставки-конкурсу дитячого малюнка запланована на 23 жовтня 2012 р. у ДП "Український дім".

Бажаємо нашим діткам перемоги!

:: 08.04.2012 ::

ДО ВІДОМА ОРГАНІЗАЦІЙ-ВАСНИКІВ ТЕХНІЧНИХ УМОВ

З 14.03.2012 Р. змінено порядок анулювання державної реєстрації технічних умов (надалі - ТУ) (зміна №5 ДСТУ 1.6:2004, затв. наказом Мінекономрозвитку України від 14.03.2012 р. за № 324).

1. Мінекономрозвитку України анулює ТУ у разі невідповідності нормативно-правовим актам, нормативним документам та повідомляє про своє рішення ДП, яке їх зареєструвало. Датою анулювання вважають дату прийняття наказу Мінекономрозвитку про анулювання.

Реєстрація таких ТУ може бути відновлена за погодженням із Мінекономрозвитку України.

2. ДП "Закарпаттястандартметрологія" здійснюєанулювання реєстрації ТУ:

а) у разі скасування ТУ на підставі листа власника ТУ;

б) після закінчення терміну чинності ТУ, якщо протягом двох місяців немає зміни щодо продовження їхньої чинності. Якщо протягом двох місяців ДП не подало відомостей щодо продовження терміну чинності ТУ, строк чинності яких закінчився, реєстрацію ТУ має право анулювати ДП "Укрметртестстандарт".

Реєстрація ТУ анулюється через один місяць після опублікування попередження про анулювання реєстрації відповідних ТУ у щоквартальному бібліографічному покажчику.

в) у разі відкликання погодження офіційним листом із наведеним обгрунтуванням;

г) у разі недотриманням підприємством-власником ТУ вимог щодо проведення перегляду технічних умов на відповідність до вимог чинного законодавства, технічних регламентів та НД (підрозділ 3.11 ДСТУ 1.3);

д) після перевіряння органами державного ринкового нагляду та/чи органами державного контролю за дотриманням законодавства про захсит прав споживачів;

е) у разі встановлення факту ліквідації підприємства або його відсутності за раніше зазначеною юридичною адресою або адресою місця розташування, зазначеною у каталожній карті продукції.

Якщо державну реєтрацію ТУ анульовано ДП "Закапаттястандартметрологія", вона може бути згодом поновлена ним на прохання підприємства-власника ТУ.

:: 03.05.2012 ::

ЗВІТ про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій

1 Замовник:. Державне підприємство "Закарпатський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02568153

Місцезнаходження: Закарпатська обл, м.Ужгород, вул.Тиха, 3, кабінет директора, індекс 88000.

Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками Сойма Оксана Володимирівна т.(03122)32179

Головний розпорядник коштів: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

ЄДРПОУ 37608596.

2. Джерело фінансування закупівлі:кошти підприємства.

3. Предмет закупівлі

Інформація про предмет закупівлі: Державний класифікатор продукції і послуг код 34.10.4 Автомобілі вантажні (не нові ) Автомобіль Volkswagen T 5, дизель, об`єм двигуна: 1,9 або 2,0 або 2,5, або еквівалент-1 од.

Місце поставки: за адресою замовника.

Строк поставки: до 31 травня 2012 року.

4. Інформування про процедуру закупівлі: адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій: www.tender.me.gov.ua.

Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій www.dcsms.uzhgorod.ua

Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: ВДЗ від 26.03.2012р.№37(639) 135627

Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: ВДЗ від 13.04.2012р. №45(647) №170638

Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій, яка була опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економіки України: ВДЗ від 30.04.2012р.№52 (654)186251.

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедурі: 14.03.2012р.

Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

ТОВ "Преміум Авто-М"

Ідентифікаційний код:35095122

Місцезнаходження:індекс 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево,

вул. Руська,13, т. (03131)313-80-00.

9. Дата укладення договору: 24.04.2012р.

Сума, визначена в договорі про закупівлю: 130 500 (сто тридцять тисяч п`ятсот грн.00 коп.)

Сума за одиницю товару: 130 500 (сто тридцять тисяч п`ятсот грн.00 коп.)

12. Учасниками надано документальне підтвердження на відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.

13.Відсутні обставини, передбачені статтею 17 Закону.

14. Склад комітету з конкурсних торгів :

Голова комітету: Піняшко Василь Васильович,

Заступник голови комітету: Чопей Володимир Миколайович

Cекретар комітету Сойма Оксана Володимирівна

Члени комітету: Лендьєл Каталіна Юріївна, ,

Філіпчик Василь Іванович

:: 25.04.2012 ::

ІНФОРМАЦІЯ про результати процедури запиту цінових пропозицій

1. Державне підприємство "Закарпатський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02568153

Місцезнаходження: Закарпатська обл, м.Ужгород, вул.Тиха, 3, кабінет директора, індекс 88000.

Головний розпорядник коштів : : Міністерство економічного розвитку і торгівлі України , код ЄДРПОУ 37608596.

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства.

3. Інформація про предмет закупівлі: Державний класифікатор продукції і послуг код 34.10.4 Автомобілі вантажні (не нові) Автомобіль Volkswagen T 5, дизель, об`єм двигуна: 1,9 або 2,0 або 2,5, або еквівалент .

Місце поставки товарів: за адресою замовника.

4.Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про процедуру запиту цінових пропозицій: www.dcsms.uzhgorod.ua

Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: 26.03.2012р.№34120 ВДЗ №37(639).

Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.13.04.2012р.№170638 ВДЗ №45(647)

5. Результат проведення процедури запиту цінових пропозицій:

Дата акцепту цінової пропозиції.10.04.2012р.

Дата укладення договору про закупівлю.24.04.2012р.

6. Ціна договору про закупівлю.130 500 грн (сто тридцять тисяч п`ятсот грн.) з ПДВ.

7. Інформація про переможця процедури запиту цінових пропозицій:

Місцезнаходження ТОВ "Преміум Авто-М".

Ідентифікаційний код:35095122

Місцезнаходження:індекс 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево,

вул. Руська,13, т. (03131)313-80-00.


:: 20.04.2012 ::

ПРЕС-РЕЛІЗ про роботу ДП "Закарпаттястандартметрологія" у 2011 р.

Згідно із Статутом Центром у звітному періоді проведена певна робота у таких сферах як: стандартизація, метрологія, сертифікація, випробування продукції, інформаційні послуги, а також державний нагляд за дотриманням стандартів, норм і правил та державний метрологічний нагляд.

У сфері метрології

Повірені 16,43 тис. од. засобів вимірювальної техніки (ЗВТ).

Атестовані 19 вимірювальна лабораторія, взята участь в атестації 1 лабораторій.

Проведена експертиза технічної документації і видані 37 висновок на ввіз ЗВТ до України.

Проведена державна метрологічна атестація 4 од. ЗВТ.

Проведені державні контрольні випробування 1 ЗВТ.

Відповідно до плану здійснювалися роботи з проведення тимчасових відділень з повірки ЗВТ у районах області.

У сфері сертифікації

Видані сертифікати відповідності:

Всього     47
з яких:
на серійне виробництво продукції     32

Структура сертифікованої продукції
Назва продукції
Сертифікати відповідності
Свідоцтва про визнання іноземних сертифікатів
Харчова продукція та продовольча сировина,
24
-
в т.ч. алкогольна продукція
15
-
будівельні матеріали
5
-
товари побутової хімії
-
-
дерево та металообробне устаткування
5
-
послуги з ремонту та обслуговування дорожніх транспортних засобів та їх складових
4
-
готельні послуги та послуги громадського харчування
9
-
інші види продукції
-
-

Відмовлено у видачі сертифікатів відповідності 3 суб'єктам підприємницької діяльності.

Здійснені:

20 обстеження виробництв;

49 технічних нагляди за виробництвом сертифікованої продукції.

У сфері випробувань продукції:

Випробувані зразки продукції:
Всього
З негативним результатом
З яких:
290
7
харчової продукції
151
-
міцні алкогольні напої
46
6
вина
71
1
будівельних матеріалів
21
-
інша нехарчова продукція
1
-

У сфері стандартизації та інформаційних послуг

На протязі звітнього періоду Центром перевірені на відповідність законодавчим актам і основоположним стандартам та зареєстровані 4 технічних умов і 11 зміни до технічних умов.

Підприємствам і організаціям області надані 235 консультацій з питань стандартизації, а також з питань комплектування, коректування та зберігання довідково-інформаційних фондів підприємств (ДСТУ, ГОСТ, ГСТУ і т.п.), сертифікації продукції, метрологічного забезпечення і стандартів ISO 9000, 14000, ДСТУ 4161-2003 та ін.

Центром систематично надаються інформаційно-консультаційні послуги підприємцям регіону з питань стандартизації, метрології, сертифікації:

  • із ввозу імпортної продукції, яка підлягає обов'язковій сертифікації;
  • із ввозу засобів вимірювальної техніки, на які потрібні експертні висновки;
  • з розробки технічних умов на продукцію, яка виробляється в регіоні;
  • з атестації та акредитації лабораторій;
  • з розробки та запровадження систем управління якістю, довкіллям, безпечністю харчових продуктів.

Центром виконувалися роботи з актуалізації нормативних документів за замовленнями 23 юридичних та фізичних осіб.

З питань розроблення, запровадження та сертифікації систем управління якістю, навколишнім середовищем та безпечністю харчових продуктів Центром систематично надавалася суб"єктам підприємницької діяльністю методична та інформаційна допомога. У Центрі функціонує відповідна консультаційна телефонна лінія. Діють відповідні консультаційні пункти у м.м. Мукачеві та Хусті на базі філій Центру.

У сфері державного метрологічного нагляду

У порядку здійснення державного метрологічного нагляду здійснені 24перевірки суб"єктів господарювання. При 12(63,2%) перевірках виявлені порушення вимог нормативних документів.Всього обревізовані 1441 од. ЗВТ з яких 343 од.(23,4%) визнані непридатними до використання . У зв"язку із виявленими порушеннями 21 службову особу притягнуто до адміністративної відповідальності та до них застосовані штрафні санкції на загальну суму 2,261 тис. грн.

ДП "Закарпаттястандартметрологія" відповідно до завдань Держспоживстандарту України, розпоряджень та доручень облдержадміністрації спільно із правоохоронними та контролюючими органами брало участь у заходах із запобігання випуску та реалізації на споживчому ринку неякісних хлібопродуктів та хлібобулочних виробів, м'ясопродуктів, нафтопродуктів. Інформація про хід виконання цих робіт Центром періодично надсилалась до Держспоживстандарту України, облдержадміністрації, правоохоронних органів.

Для вирішення питань, пов'язаних із підвищенням якості продукції та послуг, і з метою подальшого вдосконалення роботи із захисту прав споживачів у регіоні необхідне вирішення ряду проблемних питань, зокрема:

1. Сприяння процесу впровадження систем управління якістю, довкіллям та безпечністю харчових продуктів.

2. Запровадження системного контролю якості нафтопродуктів.

ДП "Закарпаттястандартметрологія"

:: 15.03.2012 ::

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ - ОДИН ІЗ ПРІОРИТЕТІВ ДЕРЖАВИ!

15 березня у нашій державі у черговий раз відзначатиметься Всесвітній день прав споживачів. Заснований ще у 1983 році з того часу він став свого роду щорічною нагодою для підбиття підсумків та визначення пріоритетів у міжнародному русі споживачів. Велика роль у цій справі належить Настановам про захист споживача, ухваленим Генеральною Асамблеєю ООН 9 квітня 1985р. та переглянутим і розширеним Асамблеєю ООН у 1999р. і, які грунтуються на головних правах споживачів, як праві на безпеку, інформацію, вибір, бути почутим, задоволення основних потреб, відшкодування збитків, освіту, чисте довкілля та ін. Традиційно Всесвітній день прав споживачів відзначається під певним актуальним гаслом.

В Україні цим заходам завжди приділяється належна увага. Наша держава, взявши стратегічний курс на європейську інтеграцію, вбачає у справі захисту прав споживачів одне із своїх пріоритетних завдань. Однією із форм реалізації цієї важливої функції захисту прав споживачів є технічне регулювання, віднесене до компетенції Держспоживстандарту України, який здійснює державний нагляд за дотриманням стандартів при виробництві продукції, державний метрологічний нагляд, а також сертифікацію продукції та послуг, випробування продукції. У нашій області ця функція покладена на ДП"Закарпаттястандартметрологія", як територіальний орган Держспоживстандарту України. Результати цієї роботи у 2011 році такі.

При здійсненні державного нагляду за дотриманням стандартів, норм і правил проведені 68 перевірки підприємств області різних форм власності, на 54 перевірених пыдприємствах виявлені порушення вимог чинних стандартів при виробництві (зберіганні) продукції. За підсумками перевірок вживалися заходи дередбачені чинним законодавством.

У порядку здійснення державного метрологічний нагляду проведені перевірки 87 суб`єктів підприємницької діяльності, перш за все, у сфері охорони здоров'я, виробництва харчових продуктів, розрахунків із покупцями, обліку матеріальних ресурсів (електричної та теплової енерегії, газу, води, нафтопродуктів тощо), техніки безпеки та охорони праці, захисту навколишнього середовища. Порушення вимог нормативних документів виявлені у 70 випадках. До відповідних суб`єктів підприємницької діяльності вжиті заходи впливу, передбачені законодавством.

Разом з тим, метрологічною службою були піддані державній метрологічній атестації 13 од. засобів вимірювальної техніки (ЗВТ). Повірені 87,3 тис.од. ЗВТ. Припинялось застосування недостовірних за показами ЗВТ у сфері торгівлі, обліку газу, води, теплової енергії.

Проведені атестації 61 вимірювальної лабораторії і взята участь у атестації 13 лабораторій різних відомств за заявками підприємств регіону.

Проведені державні контрольні випробування 1 ЗВТ. Результати випробувань позитивні.

Відповідно до законодавства та розпорядження Голови облдержадміністрації протягом року проводилася повірка ЗВТ у всіх районах області (тимчасові відділення) із виїздом повірочних лабораторій центру. Одночасно підприємцям надавалася методична допомога з експлуатації вимірювальної техніки та ремонту ваговимірювальних приладів, приладів медичного призначення та інше.

Необхідна робота проведена у галузі сертифікації продукції. Так як ДП "Закарпаттястандартметрологія" акредитоване у національній системі сертифікації УкрСЕПРО, як орган із сертифікації харчових продуктів, нафтопродуктів, будівельних матеріалів, готельних послуг та послуг громадського харчування, товарів побутової хімії та легкої промисловості і інших товарів та послуг, це сприяло створенню сприятливих умов для відчутного поліпшення якості товарів та послуг місцевих суб"єктів підприємницької діяльності.

Значна частина цієї роботи пов'язана із сертифікацією продуктів харчування. Завдяки цьому споживчий ринок як нашого краю, так і інших регіонів України став більш захищеним від проникнення неякісних товарів.

Всього були видані суб'єктам підприємницької діяльності 233 сертифікати відповідності, з яких на серійне виробництво - 175, що свідчить про тенденцію зростання технічного рівня виробників. Було відмовлено у видачі сертифікатів відповідності 32 суб'єктам підприємницької діяльності. Одночасно надавалася методична допомога виробникам з питань приведення продукції до рівня вимог нормативних документів, розроблення та впровадження систем управління якістю, довкіллям, безпечністю харчових продуктів.

Випробувальною лабораторією Центру були проведені випробування 1224 зразків продукції, з яких 83 не відповідали вимогам нормативних документів. Зокрема, із 690 зразків харчової продукції нестандартними виявилися 11 зразків, із 198 зразків міцних алкогольних напоїв - 67. За результатами випробувань у межах компетенції Центру вжиті відповідні заходи або матеріали передані іншим контролюючим чи правоохоронним органам.

Суб'єктам підприємницької діяльності систематично надавались інформаційні послуги у галузі стандартизації, метрології, сертифікації та акредитації.

Зважаючи на те, що кожен із нас є споживачем - це означає, що захист прав споживачів є важливою державною справою, для ефективного проведення якої необхідне поєднання зусиль, як державних органів, підприємців, так і громадських організацій.


:: 15.03.2012 ::

До відома керівників дитячих закладів, шкіл, художніх студій

Держспоживстандарт України оголосив про початок з 01.04.2012 р. щорічної Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого малюнку "Я хочу жити в якісному світі!". До участі у цьому заході запрошуються діти віком від 5-ти до 17 років.

Виставка-конкурс проводиться у два етапи:

· регіональний ( з 01.04.2012 до 01.09.2012р.);

· всеукраїнський ( з 01.10.2012 до 01.11.2012 р.).

Конкурсні роботи виконуються за номінаціями:

· "Я пізнаю якісну продукцію";

· "Ми - архітектори якісного світу";

· "Кращий плакат на споживчу тематику".

Роботи можуть бути виконані у довільній графічній або живописній техніці (олівці, фломастери, фарби тощо).

Розмір малюнка - не більше 420 Х 594 мм.

На зворотному боці кожної роботи вказується (українською мовою):

· номінація;

· назва роботи, техніка виконання;

· прізвище, повне ім`я та вік автора малюнка;

· область, населений пункт проживання;

· коротка біографічна довідка з описом творчих досягнень та хобі;

· назва навчального закладу, контактний телефон.

Малюнки не оформляються рамками, паспарту, наклейками тощо.

Роботи надсилати з 15.04.2012 р. до 01.09.2012 р. на адресу:

88000, м. Ужгород, вул. Тиха, 3.

За довідками просимо звертатися за тел.: 3-54-00, 630-581.

Наш е-mail:zdcsms@ukrpost.ua

http:www.dcsms. uzhgorod.ua

Керівництво ДП "Закарпаттястандартметрологія"

:: 14.03.2012 ::

ЗАПИТ цінових пропозицій

1.1. Замовник: Державне підприємство "Закарпатський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" (скорочене найменування - ДП " Закарпаттястандартметрологія")

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02568153.

1.3. Місцезнаходження:88000, Закарпатська обл., м.Ужгород, вул.Тиха, 3

1.4. Розрахунковий рахунок 26007000012065 в ПАТ "Укрсоцбанк".

1.5. Посадова особа, уповноважена здійснювати зв`язок з учасниками : юрисконсульт підприємства, секретар комісії з конкурсних торгів Сойма Оксана Володимирівна, м.Ужгород, вул.Тиха,3 т.(03122)3-21-79

1.6. Головний розпорядник коштів: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України , код ЄДРПОУ 37608596.

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства.

3. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому додатково розміщується інформація про закупівлю : www.dcsms.uzhgorod.ua

5. Інформація про предмет закупівлі:

Державний класифікатор продукції і послуг код 34.10.4 Автомобілі вантажні (не нові)

Автомобіль Volkswagen T 5, дизель, об`єм двигуна: 1,9 або 2,0 або 2,5, або еквівалент .

Строк поставки товарів: квітень - травень 2012р.

6. Основні умови договору: згідно розділу IX Закону України

від 01.06.2010р.№2289-VI "Про здійснення державних закупівель"

7. Строк дії цінових пропозицій: 120 днів.

8. Подання цінових пропозицій:

88000 Закарпатська обл., м.Ужгород, вул.Тиха,3, поштою або особисто,

кабінет юрисконсульта.

Строк подання - до 12 години 10 квітня 2012р..

9. Розкриття цінових пропозицій:

9.1. Місце розкриття: 88 000, Закарпатська обл., м.Ужгород, вул.Тиха, 3,

кабінет директора.

Дата розкриття: 10 квітня 2012р. о 15 годині. :: 17.02.2012 ::

До відома суб`єктів підприємницької діяльності !

Розпочався щорічний Всеукраїнський конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) - "100 кращих товарів України" та Конкурс на здобуття Премії СНГ за досягнення у галузі якості продукції та послуг .

Запрошуємо підприємців до активної участі у цих конкурсах!

За довідками пропонуємо звертатися до ДП "Закарпаттястандартметрологія" за адресою:

м.Ужгород, вул. Тиха,3, тел./факс 3-54-00,617-555

e-mail:zdcsms@ukrpost.ua; http://www.dcsms.uzhgorod.ua


:: 02.02.2012 ::

ПІДКОМІТЕТ "ОЦІНКА ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ" національного технічного комітету стандартизації ТК 82 "Охорона навколишнього природного середовища України" СЕМІНАР-ТРЕНІНГ

Враховуючи пріоритети нашої держави щодо інтеграції екологічної політики та удосконалення системи інтегрованого екологічного управління підкомітетом "Оцінка життєвого циклу" національного технічного комітету стандартизації ТК 82 "Охорона навколишнього природного середовища України" розроблений стандарт, який встановлює оптимальні екологічні показники діяльності для організацій офісного типу.

Стандарт розроблено шляхом модифікації міжнародних стандартів серії ISO 14000 та кращого вітчизняного і міжнародного досвіду. Він охоплює такі аспекти діяльності як: енергоефективність, раціональне споживання та управління матеріальними ресурсами, якість оточуючого (робочого) середовища, поводження з відходами. "Зелений офіс" також встановлює певні критерії щодо закупівель товарів і послуг, враховуючи їх екологічні та функціональні характеристики. Особливість цього стандарту полягає також у тому, що він не тільки визначає основні вимога до системи управління але ідентифікує найбільш вагомі екологічні аспекти діяльності організацій офісного типу, встановлює чіткі показники екологічної ефективності та надає рекомендації як їх досягнути.

З листопада 2011 року стандарт "Зелений офіс" впроваджено до системи добровільної екологічної сертифікації та маркування.

Згідно Закону України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року", системи екологічного управління та екологічного маркування, до яких відноситься дія даного стандарту, є основними інструментами реалізації національної екологічної політики.

Семінар-тренінг "Стандарт "Зелений офіс" - основні принципи та вимоги до оцінки відповідності організацій" відбудеться: 21 лютого 2012 року, за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33, Торгово-промислова палата України;

Програма семінару-тренінгу передбачає:

- ознайомлення слухачів з основними вимогами стандарту "Зелений офіс";

- надання методичних рекомендацій та розгляд кращих ' практик упровадження основних принципів концепції "Зелений офіс" спрямованих на економію енергетичних та водних ресурсів, раціональне управління матеріальними ресурсами, управління відходами тощо;

- вивчення особливостей сертифікації на відповідність стандарту "Зелений офіс" та використання результатів сертифікації в публічних звітах і PR.

Кожен учасник семінару-тренінгу безкоштовно отримає на ознайомлення стандарт "Зелений офіс" і добірку методичних та довідкових матеріалів щодо ефективного управління ресурсами, поліпшення екологічних аспектів діяльності бюджетних установ та комунальних підприємств.

Форма заявки для участі в семінарі-тренінгу за текстом додається. Електронну форму заявки в форматі .excel можна завантажити з веб-сторінки http://ecolabel.org.ua/upload/zayavka-zelenuy-ofis.xls *

Строк подачі заявки для реєстрації до 15 лютого 2012 року.

За додатковою інформацією будь ласка звертайтесь до представників Оргкомітету:

Квас Тамари Володимирівни 066 303 61 60, e-mail: kvas-t@yandex.ru; Богдан Ольги Дмитрівни 063 432 63 36; Яреськовської Інни Іванівни 093 457 02 03.


:: 27.01.2012 ::

ПРЕС-РЕЛІЗ про роботу ДП "Закарпаттястандартметрологія" у 2011 р.

Згідно із Статутом Центром у звітному періоді проведена певна робота у таких сферах як: стандартизація, метрологія, сертифікація, випробування продукції, інформаційні послуги, а також державний нагляд за дотриманням стандартів, норм і правил та державний метрологічний нагляд.

У сфері метрології

Повірені 87,3 тис. од. засобів вимірювальної техніки (ЗВТ).

Атестовані 61 вимірювальна лабораторія, взята участь в атестації 13 лабораторій.

Проведена експертиза технічної документації і видані 191 висновок на ввіз ЗВТ до України.

Проведена державна метрологічна атестація 13 од. ЗВТ.

Проведені державні контрольні випробування 1 ЗВТ.

Відповідно до плану здійснювалися роботи з проведення тимчасових відділень з повірки ЗВТ у районах області.

У сфері сертифікації

Видані сертифікати відповідності:

Всього     233
з яких:
на серійне виробництво продукції     175

Структура сертифікованої продукції
Назва продукції
Сертифікати відповідності
Свідоцтва про визнання іноземних сертифікатів
Харчова продукція та продовольча сировина,
110
-
в т.ч. алкогольна продукція
66
-
будівельні матеріали
25
-
товари побутової хімії
6
-
дерево та металообробне устаткування
24
-
послуги з ремонту та обслуговування дорожніх транспортних засобів та їх складових
14
-
готельні послуги та послуги громадського харчування
130
-
інші види продукції
-
7

Відмовлено у видачі сертифікатів відповідності 32 суб'єктам підприємницької діяльності.

Здійснені: 11 атестації виробництва;

177 обстеження виробництв;

231 технічних нагляди за виробництвом сертифікованої продукції.

У сфері випробувань продукції:

Випробувані зразки продукції:
Всього
З негативним результатом
З яких:
1224
83
харчової продукції
690
11
міцні алкогольні напої
198
67
вина
118
3
будівельних матеріалів
81
2
інша нехарчова продукція
20
-

У сфері стандартизації та інформаційних послуг

На протязі звітнього періоду Центром перевірені на відповідність законодавчим актам і основоположним стандартам та зареєстровані 26 технічних умов і 86 зміни до технічних умов.

Підприємствам і організаціям області надані 955 консультацій з питань стандартизації, а також з питань комплектування, коректування та зберігання довідково-інформаційних фондів підприємств (ДСТУ, ГОСТ, ГСТУ і т.п.), сертифікації продукції, метрологічного забезпечення і стандартів ISO 9000, 14000, ДСТУ 4161-2003 та ін.

Центром систематично надаються інформаційно-консультаційні послуги підприємцям регіону з питань стандартизації, метрології, сертифікації:

  • із ввозу імпортної продукції, яка підлягає обов'язковій сертифікації;
  • із ввозу засобів вимірювальної техніки, на які потрібні експертні висновки;
  • з розробки технічних умов на продукцію, яка виробляється в регіоні;
  • з атестації та акредитації лабораторій;
  • з розробки та запровадження систем управління якістю, довкіллям, безпечністю харчових продуктів.

Центром виконувалися роботи з актуалізації нормативних документів за замовленнями 105 юридичних та фізичних осіб.

З питань розроблення, запровадження та сертифікації систем управління якістю, навколишнім середовищем та безпечністю харчових продуктів, а також з питань якості продукції та послуг, стандартизації,метрології, атестації та акредитації в області спільно із місцевими органами виконавчої влади та за участі підприємців проведені 2 семінари, 2 семінар-наради та 3 наради.

У сфері державного нагляду

У порядку здійснення державного нагляду за дотриманням стандартів, норм і правил здійснені 68 первинних перевірок підприємств-виробників та підприємств гуртової торгівлі області різних форм власності, з яких 61- планова. При планових перевірках порушення вимог чинних нормативних документів виявлені на 54 підприємствах (83,5 %).

Перевірено продукції на загальну суму 25978,2 тис.грн.

Вартість продукції, яка не відповідала вимогам нормативної документації, склала 9,251 тис.грн.

За звітний період також проведені 5 позапланових (повторних) перевірок з державного нагляду за зверненням 5-ти суб'єктів підприємницької діяльності.

За підсумками перевірок до підприємств-порушників були вжиті такі заходи:

- видано 18 розпоряджень про заборону реалізації перевірених партій продукції вартістю 53,6 тис.грн. на 16 підприємствах;

- видано 18 розпоряджень про заборону реалізації певних найменувань продукції на 15 підприємствах;

- до 27 підприємств у зв'язку із реалізацією нестандартної чи несертифікованої продукції видані 33 постанов про застосування штрафних санкцій на загальну суму 15,717 тис.грн.

- 55 посадових осіб підприємств-порушників притягнуті до адміністративної відповідальності, і на них накладені штрафи на загальну суму 9,333 тис.грн.

У порядку здійснення державного метрологічного нагляду перевірені 87 суб"єктів господарювання, у 70 ( 80,5%) з яких виявлені порушення вимог нормативних документів.Всього обревізовані 4142 од. ЗВТ з яких 973 од.(23,5%) визнані непридатними до використання . У зв"язку із виявленими порушеннями 139 службових осіб притягнуті до адміністративної відповідальності та до них застосовані штрафні санкції на загальну суму 19,261 тис. грн.

ДП "Закарпаттястандартметрологія" відповідно до завдань Держспоживстандарту України, розпоряджень та доручень облдержадміністрації спільно із правоохоронними та контролюючими органами брало участь у заходах із запобігання випуску та реалізації на споживчому ринку неякісних хлібопродуктів та хлібобулочних виробів, м'ясопродуктів, нафтопродуктів. Інформація про хід виконання цих робіт Центром періодично надсилалась до Держспоживстандарту України, облдержадміністрації, правоохоронних органів.

Для вирішення питань, пов'язаних із підвищенням якості продукції та послуг, і з метою подальшого вдосконалення роботи із захисту прав споживачів у регіоні необхідне вирішення ряду проблемних питань, зокрема, сприяння процесу впровадження систем управління якістю, довкіллям та безпечністю харчових продуктів.

ДП "Закарпаттястандартметрологія"

:: 17.01.2012 ::

Про підсумки роботи ДП "Закарпаттястандартметрологія" у IV кв. 2011 р.

ДП "Закарпаттястандартметрологія", як територіальним органом Держспоживстандарту України, в межах визначеної компетенції проведена така робота.

Зокрема, як органом із сертифікації продукції та послуг, у звітному періоді проведені 2 атестації виробництв, 27 обстежень виробництв, 56 технічних наглядів за виробництвом продукції, сертифікованої на серійне виробництво. За заявками на сертифікацію продукції суб'єктам підприємницької діяльності видані 76 сертифікатів відповідності на вітчизняну та імпортну продукцію.Відмовлено у виданні сертифікатів відповідності 1 суб"єкту підприємницької діяльності .

На виконання Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" та з метою захисту прав споживачів метрологічною службою Центру проведені атестації 21 вимірювальної лабораторії та взята участь в атестації 6 лабораторій. Повірені 22,71 тис. од. засобів вимірювальної техніки (ЗВТ). Проведена державна метрологічна атестація 3 од. ЗВТ. Проведена експертиза технічної документації та видані 38 висновків на ввіз ЗВТ в Україну. Проводились тимчасові відділення з повірки ЗВТ у районах області.

Відповідна робота щодо запобігання появі на споживчому ринку області неякісної продукції проводиться випробувальною лабораторією Центру, яка здійснює випробування харчової продукції, будівельних матеріалів за планами сертифікації, державного нагляду за виробництвом продукції, а також за зверненнями контролюючих і правоохоронних органів та суб'єктів підприємницької діяльності.

Зокрема, у звітному періоді лабораторією Центру були проведені випробування 295 зразків продукції з яких 22(7,5%)% не відповідали вимогам нормативних документів (НД). За планами сертифікації продукції проведені дослідження 129 зразків продукції, за зверненнями суб"єктів підприємницької діяльності - 112 зразків, правоохоронних органів - 26 зразків міцних алкогольних напоїв.

Центром систематично надаються інформаційно-консультаційні послуги підприємцям регіону з питань технічного регулювання та споживчої політики, зокрема:

- із ввозу імпортної продукції, яка підлягає обов'язковій сертифікації;

- із ввозу засобів вимірювальної техніки, на які потрібні експертні висновки;

- з розробки технічних умов на продукцію, яка виробляється в регіоні;

- з атестації та акредитації лабораторій;

- з розробки та запровадження систем управління якістю.

- з актуалізації нормативних документів.

Підприємствам і організаціям області надані 235 консультацій з питань стандартизації, а також з питань комплектування, коректування та зберігання довідково-інформаційних фондів підприємств (ДСТУ, ГОСТ, ГСТУ і т.п.), сертифікації продукції, метрологічного забезпечення, розробки та запровадження систем управляння якістю, довкіллям та безпечністю харчових продуктів на основі стандартів ISO 9000, 14000, ДСТУ 4161-2003 та ін.

Протягом звітного періоду Центром перевірені на відповідність законодавчим актам і основоположним стандартам та зареєстровані 7 технічних умов і 22 зміни до технічних умов.

Центром виконувалися роботи з актуалізації нормативних документів на замовлення 31 юридичної та фізичної осіб.

Спільно з місцевими органами влади та залученням суб"єктів підприємницької діяльності проведений у м.Берегові семінар з питань розроблення та запровадження систем управління якістю за стандартами ISO серії 9000 на підприємствах-виробниках винпродукції.

Центром здійснювався нагляд за дотриманням метрологічних норм і правил за планами державного нагляду. Відповідні перевірки були здійснені у 20 суб'єктів підприємницької діяльності. За його підсумками у 17 перевірених суб'єктів виявлені порушення чинних нормативних документів. У зв'язку із виявленими порушеннями до 33 посадових осіб застосовувалися штрафні санкції, передбачені чинним законодавством. За підсумками перевірок регулярно інформувались органи виконавчої влади (як центральні так і місцеві), а у випадках передбачених законодавством, відповідні правоохоронні органи.

Крім цього, ДП "Закарпаттястандартметрологія" відповідно до завдань Держспоживстандарту України, розпоряджень та доручень облдержадміністрації самостійно, а також спільно із правоохоронними та контролюючими органами, брало участь у заходах з контролю місцевих торгових ринків. Інформація про хід виконання цих робіт Центром періодично надсилалася до Держспоживстандарту України, облдержадміністрації, правоохоронних органів.


:: 01.04.2011 ::

До відома суб'єктів підприємницької діяльності!

Розпочався регіональний етап щорічного Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг)- "100 кращих товарів України".

Запрошуємо всіх суб'єктів підприємницької діяльності до активної участі у цьому заході.

Подаємо необхідні методичні матеріали:

(форма заявки)

(ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ) - "100 КРАЩИХ ТОВАРІВ УКРАЇНИ" у 2011 році)

(МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ) ЕКСПЕРТАМИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ) - "100 КРАЩИХ ТОВАРІВ УКРАЇНИ" у 2011 році)

(РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ УЧАСНИКІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ) - "100 КРАЩИХ ТОВАРІВ УКРАЇНИ" у 2011 році)


:: 25.01.2011 ::

До відома керівників дитячих закладів, шкіл, художніх студій !

Оголошено про початок з січня щорічної Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого малюнку "Я хочу жити в якісному світі!". До участі у цьому заході запрошуються діти віком від 5-ти до 17 років.

Виставка-конкурс проводиться у два етапи:

· регіональний ( до 01.10.2011 р.);

· всеукраїнський ( з 01.10.2011 до 01.11.2011 р.).

Конкурсні роботи виконуються за номінаціями:

· "Я пізнаю якісну продукцію";

· "Ми - архітектори якісного світу";

· "Кращий плакат на споживчу тематику".

Роботи можуть бути виконані у довільній графічній або живописній техніці (олівці, фломастери, фарби тощо).

Розмір малюнка - не більше 420 Х 594 мм.

На зворотному боці кожної роботи вказується (українською мовою):

· номінація;

· назва роботи, техніка виконання;

· прізвище, повне ім`я та вік автора малюнка;

· область, населений пункт проживання;

· коротка біографічна довідка з описом творчих досягнень та хобі;

· назва навчального закладу, контактний телефон.

Малюнки не оформляються рамками, паспарту, наклейками тощо.

Роботи надсилати до 01.09.2011 р. на адресу:

88000, м. Ужгород, вул. Тиха, 3.

За довідками просимо звертатися за тел.: 3-54-00, 630-581,

е-mail: zdcsms@ukrpost.ua

http:www.dcsms. uzhgorod.ua

ДП "Закарпаттястандартметрологія"

:: 9.04.2010 ::

Положення про Всеукраїнську виставку-конкурс дитячого малюнка "Я хочу жити в якісному світі"

1. Загальні положення

1.1. Відповідно до Указу Президента України від 31 липня 2004 року N 854 "Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики", Розпорядження Президента України від 14 жовтня 2004 року N 252/2004-рп "Про підтримку проведення Європейського тижня якості в Україні", розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року N 447-р "Про затвердження Концепції державної політики у сфері управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг)" та з метою популяризації загальнодержавного руху за підвищення якості життя Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (далі - Держспоживстандарт України) проводить Всеукраїнську виставку-конкурс дитячого малюнка "Я хочу жити в якісному світі" (далі - виставка-конкурс).

1.2. Виставка-конкурс проводиться з метою формування у свідомості дітей - наймолодших споживачів суспільства асоціативного уявлення про якісну, безпечну продукцію та популяризації руху за підвищення якості життя. Учасникам надається можливість реалізувати власні творчі здібності та таланти.

2. Засновник виставки-конкурсу

2.1. Засновником виставки-конкурсу є Держспоживстандарт України.

2.2. На загальнодержавному рівні організаційно-технічне та інформаційне забезпечення проведення виставки-конкурсу покладається на Державне підприємство "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (далі - ДП "УкрНДНЦ").

2.3. На регіональному рівні організаційно-технічне та інформаційне забезпечення проведення виставки-конкурсу здійснюють центри стандартизації, метрології та сертифікації Держспоживстандарту України.

3. Умови участі у виставці-конкурсі

3.1. Участь у виставці-конкурсі можуть брати діти, що мешкають в Україні, таких вікових категорій:

1 категорія: 5 - 8 років;

2 категорія: 9 - 12 років;

3 категорія: 13 - 17 років.

3.2. Конкурсні роботи учасники (будь-які вікові категорії) виконують за номінаціями:

"Я пізнаю якісну продукцію";

"Ми - архітектори якісного світу"

"Кращий плакат на споживчу тематику".

3.3. Вимоги до робіт учасників виставки-конкурсу:

3.3.1. На конкурс представляються виключно індивідуальні творчі роботи, виконані в довільній графічній або живописній техніці (олівці, фломастери, фарби тощо).

3.3.2. Розмір малюнка дозволяється будь-який, але не більше формату А-2 (420 х 594 мм).

3.3.3. На зворотному боці кожної конкурсної роботи необхідно зазначити (українською мовою):

номінація;

назва роботи, техніка виконання;

прізвище, повне ім'я та вік автора малюнка;

область, населений пункт проживання;

коротка біографічна довідка з описом творчих досягнень та хобі;

назва навчального закладу, контактний телефон.

3.3.4. Малюнки не оформлювати рамкою, паспарту, наклейками та інше.

3.4. Критерії оцінки дитячих робіт:

актуальність та повнота розкриття теми;

рівень володіння технікою виконання, матеріалом;

творчий підхід (забороняється копіювання та запозичення тем тощо);

охайність роботи та старанність.

3.5. Роботи, що не відповідають вимогам пункту 3.3, для участі у виставці-конкурсі не приймаються.

3.6. Предметом виставки-конкурсу є конкурсні роботи учасників як результат їх творчої діяльності. За згодою учасника (його батьків, опікунів або інших осіб, визначених чинним законодавством) організатор конкурсу має право для подальшого використання цих робіт.

3.7. Відповідно до частини третьої статті 1156 Цивільного кодексу України засновник конкурсу має переважне право перед іншими особами на укладення з переможцями конкурсу договору про використання предмета конкурсу.

4. Умови проведення виставки-конкурсу

4.1. Виставка-конкурс проводиться на регіональному та загальнодержавному рівнях.

4.2. Регіональний рівень виставки-конкурсу проводиться в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі щороку з 1 квітня до 1 жовтня.

4.2.1. На регіональному рівні формуються регіональні конкурсні журі (далі - РКЖ) з представників центрів стандартизації, метрології та сертифікації, обласних управлінь у справах захисту прав споживачів Держспоживстандарту України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (за згодою), громадських організацій (за згодою), регіональних засобів масової інформації (за згодою).

4.2.2. Головами РКЖ є керівники центрів стандартизації, метрології та сертифікації Держспоживстандарту України.

4.2.3. На РКЖ покладаються функції з організації, проведення, висвітлення у регіональних засобах масової інформації, визначення подарунків, нагородження переможців та створення регіональної виставкової експозиції робіт учасників.

4.2.4. Умови проведення виставки-конкурсу РКЖ доводять до відома дітей через регіональні засоби масової інформації.

4.2.5. Конкурсні роботи приймаються щороку з 15 квітня до 1 вересня РКЖ за супровідними листами до робіт учасників регіонального рівня Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого малюнка "Я хочу жити в якісному світі" (додаток 1) для оцінки та визначення кращих.

4.2.6. До 15 вересня на засіданні РКЖ затверджує переможців регіонального рівня виставки-конкурсу (перше, друге і третє місця) у кожній номінації відповідно до вікових категорій. Допускаються додаткові заохочувальні призи від спонсорів виставки-конкурсу для учасників, роботи яких не стали переможцями.

4.2.7. Оригінали робіт, які зайняли перші місця у кожній номінації відповідно до вікових категорій, та їх скановані копії, тобто не менше 9 робіт від регіону, РКЖ обов'язково надсилає до 1 жовтня для участі на загальнодержавному рівні виставки-конкурсу з переліком до робіт переможців регіонального рівня Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого малюнка "Я хочу жити в якісному світі" (додаток 2).

4.3. Загальнодержавний рівень Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого малюнка "Я хочу жити в якісному світі" проводиться щороку з 1 жовтня до 1 листопада.

4.3.1. На загальнодержавному рівні головне конкурсне журі (далі - ГКЖ) розглядає роботи учасників, отримані від РКЖ, та визначає серед них переможців.

4.3.2. На засіданні ГКЖ, яке проводиться щороку до 1 листопада, затверджуються переможці загальнодержавного рівня виставки-конкурсу за віковими категоріями (перше, друге і третє місця) та номінаціями. Допускаються додаткові заохочувальні призи від спонсорів виставки-конкурсу для учасників, роботи яких не стали переможцями.

5. Нагородження переможців та виставка їх робіт

5.1. Нагородження подарунками та заохочувальними призами переможців регіонального рівня виставки-конкурсу здійснюється РКЖ за участю спонсорів виставки-конкурсу після підсумкового засідання. Дата, місце та час нагородження визначаються на засіданні РКЖ.

5.2. З числа кращих робіт учасників регіонального рівня виставки-конкурсу, які не стали переможцями, РКЖ формується виставкова експозиція.

5.3. Виставку робіт учасників регіонального рівня виставки-конкурсу рекомендується відкрити до Дня працівників стандартизації та метрології та Всесвітнього дня стандартів (10 - 14 жовтня) та під час Європейського тижня якості в Україні (другий тиждень листопада) у визначених приміщеннях (центри стандартизації, метрології та сертифікації Держспоживстандарту України, обласні державні адміністрації (за згодою) тощо). Тривалість виставки визначається РКЖ.

5.3.1. З електронних копій кращих робіт учасників регіонального рівня центри стандартизації, метрології та сертифікації Держспоживстандарту України щорічно формують і видають друком буклет виставки-конкурсу "Я хочу жити в якісному світі".

5.4. Нагородження подарунками, заохочувальними призами та організація виставкової експозиції робіт переможців загальнодержавного рівня виставки-конкурсу проводяться у м. Києві ГКЖ за участю спонсорів виставки-конкурсу під час Європейського тижня якості в Україні.

5.5. Місце, дата, час урочистого нагородження та відкриття виставки робіт переможців загальнодержавного рівня виставки-конкурсу визначаються на підсумковому засіданні оргкомітету Європейського тижня якості в Україні.

5.5.1. З електронних копій робіт учасників загальнодержавного рівня виставки-конкурсу ДП "УкрНДНЦ" щорічно формує і видає друком буклет виставки-конкурсу "Я хочу жити в якісному світі".

5.6. Вартість цінних подарунків та заохочувальних призів не виплачується.

5.7. На урочисте нагородження діти - переможці загальнодержавного рівня виставки-конкурсу виїжджають за згодою та у супроводі батьків, опікунів, інших супроводжуючих осіб відповідно до чинного законодавства.

5.7.1. Витрати на проведення урочистого нагородження, організацію виставки робіт, видання буклета та придбання цінних подарунків (заохочувальних призів) фінансуються за рахунок спонсорських внесків та інших не заборонених законом джерел фінансування. Кошторис витрат на проведення загальнодержавного рівня виставки-конкурсу ДП "УкрНДНЦ" щороку складає та погоджує з головою Головного конкурсного журі.


Вгору сторінки Назад Вперед Вгору сторінки
Державне підприємство “Закарпатський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” ©
15 березня 2017 року